Internasjonalt samarbeid

De fleste av disse er avtaler med universiteter, mens noen er med forskningsstiftelser og offentlige institusjoner. Aktivitetene omfatter blant annet felles forskning og utdanning så vel som støtte til institusjonsutvikling.  Arbeids- og undervisningsspråket ved Noragric er engelsk. Se våre engelske nettsider for nærmere informasjon om virksomheten vår! 

Published 8. April 2015 - 14:44 - Updated 27. november 2019 - 15:24