Om Noragric

Vendt mot verden

Noragric har et utstrakt internasjonalt samarbeid med universiteter, internasjonale organisasjoner, sivilsamfunn og myndigheter i Afrika, Latin-Amerika, Asia og Europa. Instituttet kan derfor gi studenter og forskere mulighet til å delta i internasjonale studier og vi kan ta imot utenlandske studenter og forskere ved NMBU. Arbeids- og undervisningsspråket er engelsk.

Tverrfaglig forskning og undervisning om samfunn og miljø

Instituttets forskning og utdanning fokuserer på sammenhenger mellom samfunn, miljø og utvikling, politikk og internasjonale relasjoner. Vi vektlegger kritisk tenkning med henblikk på å fremme uavhengige fagperspektiver og utdanne selvstendige og nytenkende kandidater.

Den faglige virksomheten er organisert i fire forskningsgrupper:


Vi tilbyr fem ettertraktede utdanningsprogrammer:

Alle våre studieprogrammer er engelske og det samme er arbeidsspråket hos oss.

For mer informasjon, gå til våre engelske internettsider.

Følg oss gjerne på Facebook og Twitter

Published 24. mars 2015 - 11:42 - Updated 27. november 2019 - 15:25