Forskning ved Noragric

Vi har en tverrfaglig tilnærming til forskning ved Noragric. Forskningen er nært knyttet til utdanningsprogrammene og foregår i stor grad sammen med internasjonale samarbeidspartnere.

Forskning

Den faglige virksomheten er organisert i fire forskningsklynger:

  • Klimaforandring, jordbruk og utvikling
  • Miljøforvaltning
  • Konflikt,  menneskelig sikkerhet og utvikling
  • Rettigheter, makt og utvikling

Vi er et internasjonalt institutt med engelsk som arbeidsspråk.

For mer informasjon, se våre engelske internettsider.

Relatert innhold
Published 8. April 2015 - 14:36 - Updated 23. mai 2017 - 19:22