Forskning ved Noragric

Vi har en tverrfaglig tilnærming til forskning ved Noragric. Forskningen er nært knyttet til utdanningsprogrammene og foregår i stor grad sammen med internasjonale samarbeidspartnere.

Forskning

Den faglige virksomheten er organisert i fire forskningsgrupper:

Vi er et internasjonalt institutt med engelsk som arbeidsspråk.

For mer informasjon, se våre engelske internettsider.

Published 8. April 2015 - 14:36 - Updated 12. desember 2017 - 8:51