Forskning

Den faglige virksomheten er organisert i fire forskningsgrupper:

Vi er et internasjonalt institutt med engelsk som arbeidsspråk.

For mer informasjon, se våre engelske internettsider.

Relatert innhold
Extracting Justice?

Extracting Justice?

Exploring the role of free, prior and informed consent, consultations and compensation payments related to socio-environmental conflicts in Latin America

Published 8. April 2015 - 14:36 - Updated 27. november 2019 - 15:24