Svært populære studieprogrammer ved NMBUs Fakultet for landskap og samfunn

I år har det femårige masterprogrammet i by- og regionplanlegging økt betydelig i popularitet. Også antallet førsteprioritetssøkere til det femårige masterprogrammet i eiendom og bachelorprogrammet i internasjonale miljø- og utviklingsstudier har økt. 

Den femårige masteren i landskapsarkitektur forblir fakultetets mest populære studieprogram, til tross for noe nedgang i antall søkere i 2020 sammenlignet med rekordåret 2019. Det er det tredje mest søkte studieprogrammet på NMBU. Søkere til bachelorprogrammet i landskapsingeniør går noe ned, men er fortsatt NMBUs 15. mest populære, og er nummer 11. på lista for søkere per studieplass.

For hele NMBU har antallet førsteprioritetssøkere økt med tre prosent i år fra i fjor.

 

Les mer om våre studieprogrammer:
Studier ved Fakultet for landskap og samfunn.

 

Published 24. April 2020 - 15:30 - Updated 24. April 2020 - 17:38