Gradsoppgavepresentasjoner 2021/Master’s thesis presentations 2021

ENGLISH BELOW

Studentene ved Fakultet for landskap og samfunn forsker på mye forskjellig i løpet av et år.

Årets presentasjoner vil foregå via ZOOM, Teams eller hybrid (oppmøte+digitalt). Presentasjonene er åpne for alle interesserte.
Ved digitale presentasjoner kreves det en invitasjon til ZOOM-møtet for hver presentasjon for å kunne delta. 
Dersom det ikke foreligger en link til digital presentasjon i oversikten under, vil denne kunne mottas ved direkte forespørsel til veileder for den aktuelle gradsoppgaven en ønsker å høre på.

Vennligst vis hensyn og logg på i god tid før start.
Bemerk at publikums kamera, mikrofon og chat er slått av under gjennomgangen.

Ved fysisk oppmøte husk å holde avstand, vaske hender, bruke QR-Check-in systemet i campusbyggene, melde fra om du er smittet

 

ENGLISH

Students at the Faculty of Landscape and Society research across a wide variety of topical and society-relevant subjects. Take a peek and tune in!

This year's presentations will either take place via Zoom, Teams or as hybrid events (attendance + digital). The presentations are open to anyone interested.

To attend digital presentations, a link is required for each presentation. If there is no link in the overview below, it can be obtained by direct request to the relevant supervisor.

When attending Master’s presentations, please show consideration and log in well in advance of the start. Note that the audience's camera, microphone and chat are turned off during the event.

 If you are attending physically,  remember to keep your distance, wash your hands and use the QR-check-in system in the campus buildings.

Tidspunkt/Sted/Lenke

Student/studieprogram

Oppgavetittel/Veileder/Sensor

November 2021

10/11-21
kl. 09:00 - 10:00
Zoom link

Sara Narancic

M30-IR

Labor Unions as Transnational

External examiner: Olle Törnquist
Supervisor: Stig Jarle Hansen

05/11-21
kl. 10:00 - 11:00
Teams link

Susann Hall

M30-FOL

Nærmiljøets betydning for risiko for utendørsskader blant voksne - en tversnittstudie i Agder

External examiner: Eyvind Ohm
Supervisor: Geir Aamodt

Oktober 2021

20/10-21
kl.11:00 - 12:00
Zoom link

 

Iselin Solheim Brox

M30-EIE

 

Gjeldende rett for utmåling av erstatning ved ekspropriasjon av fallrettigheter til vannkraftetableringer og virkninger
av Totenvika-dommen (HR-2017-2338-A)

External examiner: Marit Eriksson
Supervisor: Ingrid Wang Larsen
11/10-21
kl. 14:00 - 15:00
Zoom link

Peter Grande Lund

M30-EIE

Opsjonsavtaler - Når eiendomsutvikleren sitter på rettighetene

External examiner: Falko Müller-Tyl
Supervisor: Lars Baklund

September 2021

29/09-21
kl. 10:00 - 11:00
Zoom link

Line Hildrum

M30-FOLDEL

Det gode bondeliv - en kvalitativ studie om heltidsbonden sin arbeidshverdag

External examiner: Anne Mari Steigen 
Supervisor: Ingeborg Pedersen

27/09-21
kl. 13:30 - 14:30 
Anna-Sofie Schuffert

M30-IR

A Feminist Perspective on German Decision-making in the UN Security Council
External examiner: Soumita Basu
Supervisor: Ingrid L. P. Nyborg
Co-supervisor: Linnéa Gelot

27/09-21
kl. 10:30 - 11:30 

Hege Guttormsen

M30-IR

At the Intersection Between Local and Global: Understanding Oslo’s International Engagement

External examiner: Jakob Grandin
Supervisor: Ingrid L. P. Nyborg
Co-supervisor: Marianne Millstein

27/09-21
kl. 09:00 - 11:00
Karoline Andrea Haugvoll

M30-IR

For Auld Lang Syne? A study of Scottish paradiplomacy towards the Nordic countries after the Brexit vote

External examiner: Øivind Bratberg
Supervisor: Kirsti Stuvøy

24/09-21
10: 30- 11:30
Zoom

Vilde Rolstad

M30-DS

Humanitarian Organizations Experience with and Response to Sexual Harassment in the Aftermath of #AidToo: The Case of NORCAP

External examiner: Jenny Lorentzen
Supervisor: Ingrid L. P. Nyborg

23/09-21 Iris Tamara Albertin

M30-DS


The environmental and social consequences of palm oli production in Colombia

External examiner: Marianne Betti
Supervisor: John Andrew McNeish

23/09-21
15:15 - 13:00
Place: NMBU, Tivoli
- Thor Larsen Loftet

Sigrid Postmyr Jystad
og Maria Braaten Langhelle

M30-LA

Naturbasert overvannsdisponering i spirende småby

External examiner: Christine Gjermo
Supervisor: Ingrid Merete Ødegård

22/09-21
kl. 14:15 - 15:00
Place: NMBU, Tivoli
- Thor Larsen Loftet

Guilherme Amorin Improta

M30-LA

Studenthagene i Uraksen. Planlegging for bruk og praktisk erfaring

External examiner: Peter Bostrøm
Supervisor: Ingrid Merete Ødegård

21/09-21

Andreas Daniel Gilbert

M30-DS

Implications for the Future of Wind Power in the Norwegian Context: An Exploratory Study of Energy Justice and the Concession Process

External examiner: Mikaela Vasstrøm
Supervisor: John Andrew McNeish

20/09-21
kl. 14:15 - 15:00
Zoom link

Lisa Bruun-Olsen

M30-EUTV

Coworking sammenlignet med tradisjonelle kontorlokaler

External examiner: Øystein Ringen-Vatnedal 
Supervisor: Knut Boge

20/09-21
kl. 13:00 - 14:00
Zoom link

Ines Gabela

M30-FOLDEL

Sammenheng mellom arbeidsmiljø og muskel og skjelettplager i gjenvinningsbransjen

External examiner: Bjørnar Finnanger Garshol
Supervisor: Marte Kjøllesdal

20/09-21
kl. 11:00 - 12:00
Zoom link

 

Ida Valstad

M30-FOL

Sammenhengen mellom arsenkonsentrasjon i morsmelk og biodiversitet i tarmflora hos spedbarn ved 30 dagers alder

External examiner: Bjørnar Finnanger Garshol
Supervisor: Marte Kjøllesdal

17/09-21 Reagan Christine Redd

M30-DS
The Global Energy Feed-in-Tariff's Influence on Uganda's Energy Transition

External examiner: Kendra Dupay
Supervisor: John Andrew McNeish
13/09-21
kl. 10:00 - 11:00

Juan Diego Ayala

M30-IES

Social and environmental impacts of free port and mass tourism models on a small island: The case of San Andrés, Colombia

External examiner:
Supervisor: Ian Bryceson

10/09-21
Kl. 10:00 - 11:00
Zoom link 

Anne-May Sundström

M30-FOL
Hygienpraxis inom barndagvården 

External examiner: Salman Türken
Supervisor:  Ruth K. Raanaas
10/09-21
Kl. 09:00 - 10:00

Klikk her for å delta i møtet
 (TEAMS)
Andreas Skullerud

M30-EIE
Pålegg om overvannshåndtering i eksisterende bebyggelse - en gråsone mellom ekspropriasjon, rådighetsinnskrenking og påbud

External examiner: Anne Rogstad
Supervisor:  Steinar Taubøll
06/09-21
kl. 10:00 - 11:00
Zoom link
Rom: U120

Runa Opheim

M30-LA

Spiselige byrom - tilrettelegging for økosystemertjenester i urbane strøk

External examiner: Amund Siem Utne
Supervisor: Kathrine Strøm

02/09-21
kl. 09:00 - 10:00

Zoom link

Heidi Storeskar

M30-FOLDEL
The double disadvantage

External examiner: Sissel Horghagen
Supervisor:  Ruth K. Raanaas
01/09-21
Place: NMBU, Tivoli - Stein Bie
Klikk her for å delta i møtet (TEAMS)

Melis Terzi

M30-IES

Environmental governance and legitimacy of Hydropower development in Turkey

External examiner: Jon Geir Petursson
Supervisor: Pål Olav Vedeld

August 2021

28/08-21
09:00 - 10:00
Zoom

 

Yun-Yue Hsu

M30-IES

Farmer's Perceptions on the Leopard Cat Conservation Program in Taiwan: Conflicts and Coexistence

External examiner: Håkan Berg
Supervisor: Ian Bryceson

Mai 2021

06/05-21
Kl. 13:00 - 14:00
Zoom link

Pernille Therese Bruvik Bjørck

M30-BYREG
Utviklingen av nye boformer for eldre – en komparativ studie av to prosjekter under utvikling

External examiner: Bengt Andersen
Supervisor: Konstantinos Mouratidis

April 2021  

26/04-21 Elaina Jacqulee Wiljanen Weber 

M30-IES
Navigating narratives toward the Health-Sustainability Nexus: Oslo’s prescriptions for healthy and sustainable diets

External examiner: Karen Lykke Syse
Supervisor: John Andrew McNeish
09/04-21
Kl. 11:00 - 12:00
Wake Gerbi Jeo

M30-IR
Gender and Conflict Resolution among the Oromo of Ethiopia – The role of Siiqqee as Women institution

External examiner: Gutu Olana
Supervisor: Peter Gufu Ob

Mars 2021

08/03-21
Kl. 15:00 - 16:30
Zoom link
Linda Zsemberovszky

M30-IES

Exploring understandings of human - wild animal relationships in Rajasthan, India

External examiner: Sarvendra Tharmalingam
Supervisor: Darley Jose Kjosavik

Februar 2021

   
23/02-21
Kl. 14:00 – 15:00
Zoom link
Liv Marit Næss

M30-EUTV

Design thinking – prosessuelle grep for brukerorientert verdiskapning i tidligfase eiendomsutvikling

External examiner: Charlotte Helleland
Supervisor: Elin Børrud

11/02-21
Kl. 11:30 - 12:30

Helene Finseth

M30-LA

1920 - 2020: Storgårdskvartaler i Oslo - kvaliteter og utfordringer gjennom hundre år

External examiner: Gullik Gulliksen
Supervisor: Tone Lindheim

11/02-21
Kl. 10:00 - 11:00
Araceli Quempumil

M30-LA
Fra jord til bord - dyrkingsprosjekt for barn og unge i Oslo

External examiner: Gullik Gulliksen
Supervisor: Tone Lindheim
Supervisor II: Katinka Evensen

Januar 2021 

26/01.21
Kl. 14:15 - 15:15
Mallory Petersen Chamberlain

M30-LA

Urban stormwater management. A case study of the Deichman´s street pilot project for Low Impact Development (LID) Stormwater management in Oslo, Norway

External examiner: Ingrid M. Ødegård
Supervisor: Christine Gjemo

26/01-21
Kl. 13:00 - 14:00
Yanko Aung

M30-LA

Mulighet for urbant landbruk i transformasjonsprosjekter

External examiner: Christine Gjemo
Supervisor: Ingrid M. Ødegård

22/01-21
kl. 14:00 - 15:00
Benedicte Johannessen Abrahamsen

M30-BYREG

Fra demografi til byform i Lørenskog-Arealplanlegging som teknisk støtte for beslutningstakere i et regionalt pressområde

External examiner: Jørn Cruickshank
Supervisor: Marius Grønning 

22/01-21
Kl. 09:00 - 10:00
Stina Kaisa Karlstrøm

M30-LA

Sansehager i arktiske strøk

External examiner: Ellen Grefsrød
Supervisor: Katinka Evensen
Supervisor II: Anne Katrine Geelmuyden

21/01-21
Kl. 09:00 - 10:00
Elise Gunnes Buan and Johanne Svendsen Hellvik

M30-LA

Ungdommens byplan i Moss sentrum

External examiner:  Iwan Thomson
Supervisor: Ellen Merete Husaas
Supervisor II: Katinka Evensen

20/01-21
Kl. 14:00 - 15:00
Oda Bjerva

M30-LA

Barnas byromsnettverk på Grønland og Tøyen i Oslo

External examiner: Thea Kvamme Hartmann
Supervisor: Ellen Merete Husaas
Supervisor II: Katinka Evensen

20/01-21
kl. 09:00 - 10:00

Maria Magnusdottir

M30-BYREG

Vaterlandsparken som en arena for midlertidighet

External examiner: Marit Ekne Ruud
Supervisor: Gro Sandkjær Hanssen

18/01-21
Kl. 14:00 - 15:00

Lisa Hjalmarsson

M30-LA

Mötet mellan land och vatten - hur kan stadens kajkanter utformas så att övergångszonen fungerar på bästa möjliga sätt för människor och biologisk mångfald

External examiner: Anne Midtveit
Supervisor: Anne Katrine Geelmuyden
Supervisor II: Eva Vike

18/01-21
Kl. 13:00 - 15:00

Johanne Aalen Kjerstad

M30-IES

Who are thrown to the wolves? Conflicting discourses on wolf conservation in Norway

External examiner: Jon Geir Petursson
Supervisor: Pål Vedeld

18/01-21
Kl. 10:00 - 12:00

Ingrid Øilo Marcussen

M30-IES

Urban Solid Waste management, environmental governance and private sector initiatives. A case from Nairobi, Kenya

External examiner: Jon Geir Petursson
Supervisor: Pål Vedeld

14/01-21
Kl. 15:00 - 16:00

Chiara Magboo

M30-DS

Perceptions and Portrayals of ‘the Refugee’: Public Attitudes and Engagement in Canadian Resettlement

External examiner: Dr Stein Bie
Supervisor: Ruth Haug

12/01-21
Kl. 13:00 - 14:00
Ingvild Ytterdal

M30-BYREG


Metropollkommunens rolle i forhandlinger om byvekstavtale

External examiner: Anders Tønnessen
Supervisor: Inger-Lise Saglie
Supervisor II: Gro Sandkjær Hanssen

06/01-21
Kl. 10:00 - 11:00
Ragnhild Hoel Århus

M30-BYREG

Hva kan vi lære av nye og eldre kollektive boformer?
En komparativ casestudie av fire norske kollektive boformer

External examiner: Arne Holm
Supervisor: Inger-Lise Saglie

 

Published 12. januar 2021 - 12:19 - Updated 10. november 2021 - 10:24