Gradsoppgavepresentasjoner - 2021

Studentene ved Fakultet for landskap og samfunn forsker på mye forskjellig i løpet av et år.

Vårens presentasjoner vil foregå via ZOOM. Presentasjonene er åpne for alle interesserte. Det kreves en invitasjon til ZOOM-møte for hver presentasjon for å kunne delta. Denne mottas ved direkte forespørsel til veileder for den aktuelle gradsoppgaven en ønsker å høre på.

Vennligst vis hensyn og log på i god tid før start. Bemerk også at publikums kamera, mikrofon og chat er slått av under gjennomgangen.

M30-BYREG
Candidate: Ragnhild Hoel Århus
Master thesis title: Hva kan vi lære av nye og eldre kollektive boformer?
- En komparativ casestudie av fire norske kollektive boformer
Date: 06/01-21, 10:00 - 11:00
External examiner: Arne Holm
Supervisor: Inger-Lise Saglie

Candidate: Ingvild Ytterdal
Master thesis title: Metropollkommunens rolle i forhandlinger om byvekstavtale
Date: 12/01-21, 13:00 - 14:00
External examiner: Anders Tønnessen
Supervisor: Inger-Lise Saglie
Supervisor II: Gro Sandkjær Hanssen

Candidate: Maria Magnusdottir
Master thesis title: Vaterlandsparken som en arena for midlertidighet
Date: 20/01-21, 09:00 - 10:00
External examiner: Marit Ekne Ruud
Supervisor: Gro Sandkjær Hanssen

Candidate: Benedicte Johannessen Abrahamsen
Master thesis title: Fra demografi til byform i Lørenskog-Arealplanlegging som teknisk støtte for beslutningstakere i et regionalt pressområde
Date: 22/01-21, 14:00 - 15:00
External examiner: Jørn Cruickshank
Supervisor: Marius Grønning 

Candidate: Maria Magnusdottir
Master thesis title: Vaterlandsparken som en arena for midlertidighet
Date: 20/01-21, 09:00 - 10:00
External examiner: Marit Ekne Ruud
Supervisor: Gro Sandkjær Hanssen

Candidate: Pernille Therese Bruvik Bjørck
Master thesis title: Utviklingen av nye boformer for eldre – en komparativ studie av to prosjekter under utvikling
Date: 06/05-21, 13:00 - 14:00
Zoom-link: https://nmbu.zoom.us/j/65618148844
External examiner: Bengt Andersen
Supervisor: Konstantinos Mouratidis

M30-DS
Candidate: Sara Noémie Plassnig
Master thesis title: Gender and Peacebuilding: Reintegration of female combatants from South Sudan
Date: 29/12-2020
External examiner: Sarvendra Tharmalingam
Supervisor: Darley Kjosavik 

Candidate: Chiara Magboo
Master thesis title: Perceptions and Portrayals of ‘the Refugee’: Public Attitudes and Engagement in Canadian Resettlement
Date and time: 14/01-21, 15:00 - 16:00.
External examiner: Dr Stein Bie
Supervisor: Ruth Haug

M30-EUTV

Candidate: Liv Marit Næss
Master thesis title: Design thinking – prosessuelle grep for brukerorientert verdiskapning i tidligfase eiendomsutvikling
Date and time: 23/02-21, 14:00 – 15:00
Zoom-link: https://nmbu.zoom.us/j/68428875860?pwd=dFNHTTQ3Rk9sS1lnTFVHYmM2Y1oyZz09
External examiner: Charlotte Helleland
Supervisor: Elin Børrud

M30-IES
Candidate: Ingrid Øilo Marcussen
Master thesis title: Urban Solid Waste management, environmental governance and private sector initiatives. A case from Nairobi, Kenya
Date and time: 18/01-21, 10:00 - 12:00
External examiner: Jon Geir Petursson
Supervisor: Pål Vedeld

Candidate: Johanne Aalen Kjerstad
Master thesis title: Who are thrown to the wolves? Conflicting discourses on wolf conservation in Norway
Date and time: 18/01-21, 13:00 - 15:00
External examiner: Jon Geir Petursson
Supervisor: Pål Vedeld

Candidate: Linda Zsemberovszky
Master thesis title: Exploring understandings of human - wild animal relationships in Rajasthan, India
Date and time: 08/03-21, 15:00 - 16:30
Zoom-link: https://nmbu.zoom.us/j/61680666844?pwd=VnV6TWVxc1Z5bUpYMCt4TExsTGVSdz09
External examiner: Sarvendra Tharmalingam
Supervisor: Darley Jose Kjosavik

Candidate: Elaina Jacqulee Wiljanen Weber 
Master thesis title: Navigating narratives toward the Health-Sustainability Nexus: Oslo’s prescriptions for healthy and sustainable diets
Date and time: 26/04-21, xx:xx - xx:xx
External examiner: Karen Lykke Syse
Supervisor: John Andrew McNeish

M30-IR

Candidate: Jonas Ekkeren Onsager
Master thesis title: The Barents-cooperation amidst geopolitical tension: A discourse analysis of Norwegian experiences
Date and time: 15/12-20, 15:30 - 16:30
External examiner: Iver Neuman
Supervisor: Kirsti Stuvøy

Candidate: Wake Gerbi Jeo
Master thesis title: Gender and Conflict Resolution among the Oromo of Ethiopia – The role of Siiqqee as Women institution
Date and time: 09/04-21, 11:00 - 12:00
External examiner: Gutu Olana
Supervisor: Peter Gufu Oba 

M30-FOLDEL
Candidate: Marianne S. Kråkmo
Master thesis title: Fasilitatorer og barrierer for ungdoms deltakelse i friluftsliv - en scoping review
Date and time: 22/12-20
External examiner: Heid Nøkleby
Supervisor: Ruth K. Raanaas
Supervisor II: Emma C. Nordbø

M30-LA
Candidate: Lisa Hjalmarsson
Master thesis title: Mötet mellan land och vatten
- hur kan stadens kajkanter utformas så att övergångszonen fungerar på bästa möjliga sätt för människor och biologisk mångfald
Date: 18/01-21, 14:00 - 15:00
External examiner: Anne Midtveit
Supervisor: Anne Katrine Geelmuyden
Supervisor II: Eva Vike

Candidate: Oda Bjerva
Master thesis title: Barnas byromsnettverk på Grønland og Tøyen i Oslo
Date: 20/01-21, 14:00 - 15:00
External examiner: Thea Kvamme Hartmann
Supervisor: Ellen Merete Husaas
Supervisor II: Katinka Evensen

Candidates: Elise Gunnes Buan and Johanne  Svendsen Hellvik   
Master thesis title: Ungdommens byplan i Moss sentrum
Date: 21/01-21, 09:00 - 10:00
External examiner:  Iwan Thomson
Supervisor: Ellen Merete Husaas
Supervisor II: Katinka Evensen

Candidate: Stina Kaisa Karlstrøm
Master thesis title: Sansehager i arktiske strøk
Date: 22/01-21, 09:00 - 10:00
External examiner: Ellen Grefsrød
Supervisor: Katinka Evensen
Supervisor II: Anne Katrine Geelmuyden

Candidate: Yanko Aung
Master thesis title: Mulighet for urbant landbruk i transformasjonsprosjekter
Date: 26/01-21, 13:00 - 14:00
External examiner: Christine Gjemo
Supervisor: Ingrid M. Ødegård

Candidate: Mallory Petersen Chamberlain
Master thesis title: Urban stormwater management. A case study of the Deichman´s street pilot project for Low Impact Development (LID) Stormwater management in Oslo, Norway
Date: 26/01.21, 14:15 - 15:15
External examiner: Ingrid M. Ødegård
Supervisor: Christine Gjemo

Candidate: Araceli Quempumil
Master thesis title: Fra jord til bord - dyrkingsprosjekt for barn og unge i Oslo
Date: 11/02-21, 10:00 - 11:00
External examiner: Gullik Gulliksen
Supervisor: Tone Lindheim
Supervisor II: Katinka Evensen

Candidate: Helene Finseth 
Master thesis title: 1920 - 2020: Storgårdskvartaler i Oslo - kvaliteter og utfordringer gjennom hundre år
Date: 11/02-21, 11:30 - 12:30
External examiner: Gullik Gulliksen
Supervisor: Tone Lindheim

Denne siden oppdateres fortløpende.

Published 12. januar 2021 - 12:19 - Updated 4. mai 2021 - 17:35