To Noragric-professorer får viktige roller i globalt naturprosjekt

NMBU-professorene Arild Vatn og Erik Gomez-Baggethun har fått sentrale oppgaver i dette arbeidet.

Når Det internasjonale naturpanelet (IPBES) skal legge frem sin rapport om fastsettelse av naturverdier i 2021, har de to NMBU-professorene Arild Vatn og Erik Gomez-Baggethun vært hovedforfatter for hvert sitt kapitel.

Naturpanelet er et internasjonalt samarbeid som skal styrke samspillet mellom forskning og forvaltning med mål om å bidra til å hindre tap av biologisk mangfold og forringelse av naturen. Organisasjonen har samme rolle for biologisk mangfold som FNs klimapanel har for klimaendringene.

Omfangsrik rapport

Frem til 2021 skal rundt 80 forskere fra 40 land jobbe med «IPBES Values Assessment»-rapporten». Denne rapporten skal se nærmere på alle de ulike formene for naturverdier og hvordan naturen beriker menneskeheten. Rapporten skal også si noe om hvordan dette påvirker beslutningene vi tar, og hvilke konsekvenser dette får.

Arild Vatn og Erik Gomez-Baggethun, som begge jobber på Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier, Noragric ved NMBU skal være hovedforfatter for hvert sitt kapittel.

Naturverdier forstås ulikt i ulike kulturer

Arild Vatn er ansvarlig hovedforfatter for kapittel 2 som har tittelen «The diverse conceptualization of the values of nature and NCP». NCP er en forkortelse for “Nature’s Contributions to People”, som du kan lese mer om på Naturpanelets nettsider

 – I kapittel 2 arbeider vi med hvordan naturverdier forstås i ulike kulturer og hva de betyr for menneskers liv. Det er et spennende, men også krevende arbeid siden perspektivene er så forskjellige både mellom kulturer og mellom fag. Jeg vet hva jeg skal holde på med i tiden framover, sier Arild Vatn om oppdraget han nå skal ta på seg.

Rapporten skal vise vei

Erik Gomez-Baggethun skal være hovedforfatter for kapittel 5 om «Incorporating multiple values of nature and NCP for sustainable futures».

– Det femte kapitelet vil se på hvordan innlemming av flere typer naturverdier i beslutningsprosesser kan bidra i overgangen til en økologisk bærekraftig og sosialt rettferdig fremtid. Kapitlet har som mål å produsere kunnskap og praktisk veiledning som kreves for å forstå og styre slik endring, sier Gomez-Baggethun.

Rapporten skal stå ferdig i 2021.

Published 17. desember 2018 - 14:03 - Updated 20. juli 2021 - 13:17