Noragrics første direktør

  • Gunnar Øygard

    Gunnar Øygard

    Foto
    Åsmund Lindal

Det var med sorg vi mottok nyheten at Gunnar Øygard har gått bort. Øygard var Noragrics første direktør fra 1986 - 1988, og hadde flere lederverv ved NLH. Han ble begravet 18. september.

Noragrics første direktør

Det er mange som har hatt gode ord å si om Gunnar Øygard etter vi fikk vite at han hadde gått bort. Øygard blir beskrevet som vennlig, dedikert og seriøs. En varm person med god humor. Og ikke minst en som har vært viktig for Noragric og Norsk Landbrukshøyskole NHL (nå NMBU).

 Øygard var direktør ved NLH før han ble direktør ved Noragric i 1986. Etter to år som Noragric direktør gikk han tilbake til stillingen som direktør ved NLH. 

– Vi kan takke Gunnar for veldig mye. Han la grunnlaget for Noragric da han var direktør for NLH. Gunnar var opptatt av internasjonal solidaritet, å gjøre en forskjell og bidra til en bedre verden. Han var visjonær og evnet å sette sine ideer ut i livet på mange vis, sa professor Ruth Haug i begravelsen.

Han åpnet horisontene for norske vitenskapelige institusjoner

Gunnar Øygard vil bli husket som en av de viktige personene i Landbrukshøgskolens liv, som åpnet horisontene for norske vitenskapelige institusjoner til de mye større problemene fattige land og fattigfolk der har enn de vi har i Norge.

– Han bidro til å utvikle Noragric fra en overveiende administrativ funksjon for norsk utviklingshjelps landbrukssatsing til en viktig del av et norsk universitet hvor de fattiges problemer på landsbygda ble en integrert del av forskning og undervisning. Vi var med ham i en brytningstid for norsk bistand. Han ble en viktig person for NLH til å plassere seg der hvor vitenskapen kunne bidra. Han var med på å styrke grunnmuren i et internasjonalt universitet som etterhvert ble en scene også for studenter og forskere fra fjerne land. Et bedre ettermæle kan en universitetsleder ikke få, sa Stein Bie som etterfulgte Øygard i sjefsstolen på Noragric i en hilsen som ble lest i begravelsen.

Nøt stor respekt og tillit i norske departementer og institusjoner

Under Gunnars ledelse ble Noragric en faginstitusjon som var internasjonalt anerkjent.

– De første par årene var til tider utfordrende og turbulente. Noragrics stab hadde bakgrunn fra forskjellige disipliner, vi tviholdt på våre faglige syn og vi røk ofte opp i heftige diskusjoner om innholdet i tverrfaglighet. Gunnar behøvde aldri å heve stemmen. Han hadde en naturlig autoritet som vi alle respekterte. Hans vennlige væremåte var avgjørende for utviklingen av Noragrics gode arbeidsmiljø. Gunnar nøt også stor respekt og tillit i norske departementer og institusjoner - noe som kom Noragric til gode. Gunnar Øygard var en hedersmann, sier en annen tidligere Noragric-direktør, Thor Larsen.

 

 

Published 26. september 2018 - 9:18 - Updated 26. september 2018 - 9:22