Lan Marie Berg åpnet en av verdens største konferanser innen politisk økologi og grønn økonomi i Oslo

Det var et fullsatt auditorium som møtte byråden for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg, under konferansens første sesjon, onsdag 20. juni. I tre dager til ende kan deltagerne velge mellom 117 paneler, med 10-12 sesjoner som foregår til enhver tid.

- Det har vært overveldende stor interesse for denne konferansen, forteller Tor Arve Benjaminsen, professor ved Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier på NMBU, som sammen med kolleger fra UiO og OsloMet har satt sammen programmet.

- Vi hadde i utgangspunktet et tak på 400 fagartikler, men vi landet til slutt på 450. Da hadde vi allerede sagt nei til en rekke andre, sier han.

Forskningens betydning

I åpningstalen la byråden vekt på hvordan forskere spiller en sentral rolle for å utvikle og påvirke politikk gjennom å bidra med nye løsninger og utdanning av fremtidens generasjoner.

- Som forskere må dere fortsette å være synlige og ha en stemme i samfunnsdebatten for å bidra til å endre måten samfunnet er organisert. Det er behov for alternative utviklingsmodeller for byer og for land, sa Berg.

Hun fremhevet byenes rolle for å redusere verdens utslipp, og fortalte om hvordan Oslo forbereder seg til å bli en nullutslippsby i framtiden.

- Enkelte mener at Norge og Oslo er for ubetydelig i størrelse for å kunne bidra til å redusere klimagassutslipp, men jeg kunne ikke vært mer uenig. Da kan alle små grupper bruke det samme argumentet, påpekte hun.

Utvikling av grønne, bærekraftige byer er tema for flere av konferansens paneler. Se programmet her.

Internasjonal oppmerksomhet

Politisk økologi er en akademisk tilnærming for å studere miljø og utviklingsspørsmål både i sør og nord. Innenfor dette feltet ser forskerne spesielt på maktforhold og hvordan aktørenes ulike interesser og ulike muligheter påvirker politikken. Hvem er taperne og hvem er vinnerne?

En av de internasjonale deltagerne, kanadiske James Wilkes fra Queens University i Ottawa, er spesielt interessert i urbefolkningers rettigheter, og har selv gjennomført en rekke studier i nord i Canada.

- Det er første gangen jeg er på en internasjonal konferanse på denne størrelsen. Det er inspirerende å møte så mange kolleger som har erfaring med forskning og feltarbeid i mange ulike land. For meg er dette en enestående mulighet til å stifte bekjennskap med ulike miljøer med ulik kulturell forståelse, og til å få grep om bredden i forskningen på feltet, sier Wilkes.

Også internasjonal presse har meldt sin ankomst på konferansen.

Mottagelse i Oslo rådhus  

For å ønske de internasjonale gjestene velkommen åpnet Oslo rådhus dørene tirsdag kveld med velkomsttale av ordfører Marianne Borgen, og en guidet tur med rådhusets profesjonelle guider.

 

Marianne Borgen tok i mot POLLEN-konferansens gjester i Oslo Rådhus, tirsdag 19. juni.

Foto
Tove Rømo Grande / NMBU

 

Se flere bilder fra konferansen på vår Facebook-side: facebook.com/landskapogsamfunn/

 

Published 20. juni 2018 - 16:10 - Updated 20. juli 2021 - 12:41