Internasjonal konferanse om grønn økonomi og politisk økologi i Oslo

Gjennom de siste tiårene har politisk økologi fremmet omfattende kritikk av privatisering og det å gjøre natur til en vare. Dette inkluderer også nyere tiltak som går under begrepet grønn økonomi. Det er spesielt de negative konsekvensene for sårbare befolkninger i utviklingsland som har blitt trukket fram.

Med noen få unntak har politisk økologi så langt bidratt med mer kritikk enn forslag til alternative tilnærminger for en bærekraftig og rettferdig utvikling.

Derfor har årets POLLEN-konferanse som mål både å fremme kritikk og alternative løsninger i diskusjonen om grønn økonomi og grønn vekst. Gjennom presentasjoner og paneldiskusjoner belyses alternative tilnærminger til bærekraftig økonomisk utvikling innenfor rammene av den økonomiske og økologiske krisen som verden befinner seg i.

Les mer om POLLEN-konferansen her.

Konferansen organiseres av OsloMet, Senter for utvikling og miljø (SUM) ved UiO og Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier (Noragric) ved NMBU.

Mer informasjon:
Keynotes 1 og Keynotes 2
Program (foreløpig)
Mottagelse i Oslo rådhus 

Ønsker du pressepass?
Send forespørsel til politicalecology18@gmail.com.

.

Foto
.

Published 20. April 2018 - 19:11 - Updated 18. juni 2018 - 12:26