Studentene presenterer sine gradsoppgaver på gradsdagen 19. juni. Velkommen!

  • Alle er velkommen til Fakultet for landskap og samfunns gradsdag 19. juni hvor studentene presenterer sine gradoppgaver. Kanskje finner du bedriften din sin drømmekandidat?

    Alle er velkommen til Fakultet for landskap og samfunns gradsdag 19. juni hvor studentene presenterer sine gradoppgaver. Kanskje finner du bedriften din sin drømmekandidat? Eller er du en journalist på jakt etter ferske forskningsnyheter? Eller er du en student som er på utkikk etter idéer til egen oppgave?

    Foto
    Håkon Sparre / NMBU

På gradsdagen den 19. juni gjennomfører bachelor- og masterkandidater ved Fakultet for landskap og samfunn sine muntlige eksaminasjoner. På denne siden finner du programmet for dagen og informasjon om gradsoppgavene. Presentasjonene er åpne for alle.

Studentene presenterer sine gradsoppgaver på gradsdagen 19. juni. Velkommen!

Omtrent 130 kandidater fra fakultetets fem institutter presenterer sine gradsoppgaver på Campus Ås tirsdag 19. juni. Dette er en årlig begivenhet som gir studenter, ansatte og andre interesserte muligheten til å bli kjent med våre kandidater og deres arbeid.

Arrangementet er åpent og gratis for alle! Det serveres en lett lunsj samt kaffe/te gjennom dagen.

I denne brosjyren kan du lese om hver enkelt  oppgave som studentene skal presentere den 19. juni: 

Program for presentasjonene som foregår på Gradsdagen tirsdag 19.juni finner du HER

Gradsdagen åpnes med velkomsttale ved Tore Edvard Bergaust i Hjerterommet, Urbygningen kl 0745


Oversikt over presentasjoner av gradsoppgaver på andre dager i juni finner du HER


Presentasjon og muntlig diskusjon

De muntlige presentasjonene av gradsoppgavene vil i år foregå i Urbygningen på Campus Ås gjennom hele dagen.

Den muntlige eksamen innledes med en presentasjon av oppgaven av inntil 20 minutters varighet, hvor studenten selv gir en oversikt over oppgaven. Etter presentasjonen følger en muntlig diskusjon med sensorene. Diskusjonen er en del av vurderingen av gradsoppgaven.

Hensiktenmed diskusjonen (presentasjonen) er å gi kandidaten en tilbakemelding om gradsoppgaven som er mer utfyllende enn karakteren, samt gi sensor en utvidet bakgrunn for karakterfastsettingen.

Hele den muntlige eksaminasjonen varer i totalt 45 minutter.Presentasjonene er åpne for publikum så fremt det ikke er konfidensielle oppgaver.

Sosial markering og avslutning

Gradsdagen avsluttes med en sosial markering av gradsstudentene på plenen utenfor Urbygningen kl. 17.00. Dekan Eva Falleth holder tale til stduentene.
Det serveres mat og alkoholfri drikke. 
Denne delen av dagen er forbeholdt gradsstudentene og deres gjester, sensorer og veiledere. 

Spørsmål til arrangementet kan rettes til administrasjonens utdanningsteam v/Monica Vestvik monica.vestvik@nmbu.no

Published 19. mars 2018 - 11:18 - Updated 18. juni 2018 - 14:44