Velkommen til gradsdagene ved LANDSAM i juni 2021!

Omtrent 140 kandidater fra fakultetets fem institutter presenterer sine gradsoppgaver på Campus Ås i juni. Dette er en årlig begivenhet som gir studenter, ansatte og andre interesserte muligheten til å bli kjent med våre kandidater og deres arbeid. I år fordeles presentasjonene fra de enkelte studieprogram på ulike dager. Noen av dagene gjennomføres digitalt, men noen er åpne for gjester etter avtale. I progammene under har alle presentasjonene en zoom-link som du som gjest kan bruke for å følge disse digitalt. 

Program for gradsdagene

Detaljert program med zoom-lenker legges ut under og for hvert program når de er klare.

Mandag 21. juni: 

        Digitale presentasjoner

Torsdag 24. juni:  

Sensorer og særskilte gjester er invitert til fysiske presentasjoner på Campus Ås. Alle andre inviteres til å følge presntasjonene digitalt.

Torsdag 24. juni:

Fredag 25. juni: 

       Digitale presentasjoner

Masterstudentene ved Noragric presenterer sine oppgaver til individuelt avtalte tider i løpet av juni.

Vår gradskatalog med sammendrag av masteroppgavene finner du her! (pdf)

Om presentasjon og muntlig diskusjon

Mange av presentasjonene vil være heldigitale. Andre vil finne sted i Urbygningen på Campus Ås men med mulighet for begrenset antall tilhørere. Disse presentasjonen har derfor også en zoom-link som du vil finne i de detaljerte programmene.

Deltar du som gjest på digitale presentasjoner forventer vi at du har mikrofon og video skrudd av. Gjester har ikke mulighet til å stille spørsmål eller gi kommentarer til oppgaven under presentasjon.

Den muntlige eksamen innledes med en presentasjon av oppgaven med inntil 20 minutters varighet, hvor studenten selv gir en oversikt over oppgaven. Etter presentasjonen følger en muntlig diskusjon med sensorene. Diskusjonen er en del av vurderingen av gradsoppgaven.

Hensikten med diskusjonen (presentasjonen) er å gi kandidaten en tilbakemelding om gradsoppgaven som er mer utfyllende enn karakteren, samt gi sensor en utvidet bakgrunn for karakterfastsettingen.

Hele den muntlige presentasjonen og eksaminasjonen varer i totalt 45 minutter.

Presentasjonene er åpne og gratis for alle så fremt det ikke er konfidensielle oppgaver.

 

Published 2. juli 2021 - 10:18 - Updated 2. juli 2021 - 10:18