NMBU etablerer samarbeid med Sciences Po Rennes i Frankrike

- Vi er svært glade for at vi har fått denne avtalen på plass, sier førsteamanuensis på NMBU, Marius Grønning, som tok initiativ til samarbeidet.

Han mener avtalen er en kjempegod mulighet for studentene til å få erfaring fra utlandet, knytte kontakter og tilegne seg kunnskap fra en skole som er anerkjent langt utover Frankrikes grenser. NMBU kan også glede seg over å ta imot studenter fra en prestisjetung fransk høgskole.

Skreddersydd studiepakke for NMBUs studenter
For studentene som ønsker å reise på utveksling til Frankrike vil det være mulig å søke på en ferdig kurspakke som Sciences Po Rennes tilbyr.

- Vi har tatt utgangspunkt i det studentene har tatt av kurs på NMBU når vi har formet denne avtalen, og den er derfor svært godt tilrettelagt for våre studenter, sier Grønning. Han har selv studert i Frankrike og kjenner det franske systemet godt.

Studenter fra by- og regionplanlegging, eiendom og Noragric prioriteres, men også studenter fra andre miljø- og samfunnsvitenskapelige fag kan søke.

Undervisning på engelsk
Sciences Po Rennes ønsker å legge til rette for internasjonale studenter og tilbyr en rekke kurs på engelsk. Det er derfor ikke et krav å kunne fransk for å søke utveksling hit.

- Det betyr likevel ikke at studentene ikke må lære fransk, sier Tonje Nore, ERASMUS-koordinator på Studentenes informasjonstorg (SIT), som legger til at det å lære et nytt språk er en bonus for ethvert utvekslingsopphold.

Gjennom ERASMUS-avtalen har studentene mulighet til å ta et toukers franskkurs før studiestart. For studentene som følger kurspakken som tilbys, vil det også være mulig å gjennomføre et franskkurs parallelt med studiene.

Høy kvalitet
Som en del av det franske nettverket av Grandes Écoles, er Sciences Po Rennes, som har campuser både i Rennes og Caen, kjent for høy kvalitet på forskning og undervisning.

- Vi har studenter som er intellektuelt nysgjerrige og som har entreprenørånd, forteller Nicolas Escach, førsteamanuensis ved Sciences Po Rennes.

- Hos oss er det høyt under taket og vi legger vekt på å kombinere fagkunnskap med gode debatter og åpenhet, sier han.

Høgskolens nære tilknytning til byen og regionene rundt legger godt til rette for et laboratorium av idéer og prosjekter. Studentene blir involvert i en rekke initiativer i lokalsamfunnene med korte og lange tidsrammer. Escach understreker at høgskolen ønsker å forme campusene etter bærekraftige prinsipper med kunstprosjekter, kjøkkenhager med egen kompostering, planer for grønnstruktur og organiserer arrangementer med en ny, lokal valuta.

- Dette er en høgskole hvor det skjer mye, og som vi håper NMBUs studenter vil få glede av, sier han.

Økende fransk interesse for Norden
Avtalen innebærer også at studentene fra Sciences Po Rennes kan søke om utvekslingsopphold på NMBU. Franskmennene ser på NMBU som en interessant partner spesielt på områder som forener mer tradisjonelle regionale spørsmål med nye urbane problemstillinger. I Caen jobber fagmiljøene blant annet med urbant landbruk og blågrønne strukturer i byen.

- Våre studenter er også nysgjerrige på nordiske undervisningsmetoder med flatere struktur og som legger opp til deltagelse, initiativ og selvstendighet, sier Escach som forteller at Sciences Po Rennes allerede har latt seg inspirere av denne formen for undervisning.

Samtidig har Caen en lang samarbeidstradisjon med Norge blant annet gjennom et fransk-norsk studiesenter (OFNEC) etablert i 1993, et norsk honorærkonsulat i byen og med Hordaland som vennskapsfylke. Festivalen Les Boréales, om nordisk kultur, arrangeres årlig.

- Nordiske forhold dukker dessuten også ofte opp som referanse når det er valg i Frankrike, og ordet hygge har vært tema for flere bokutgivelser de siste årene, forteller Escach.

Utveksling øker sjansen for å få jobb
Det kan være mange gode grunner til å reise på utveksling. Tidligere utvekslingsstudenter trekker fram venner, nye faglige perspektiver, språklæring og personlig utvikling når de tenker tilbake på oppholdet. I en stor EU-undersøkelse er det også vist at utveksling styrker sjansene for å få jobb. Iben Andersen, leder ved SIT, har sett de samme trendene blant NMBUs studenter. 

- Vi ser at studentene som reiser ut i løpet av studiene på bachelor- eller masternivå drar nytte av de kontaktene som de etablerer i løpet av tiden i utlandet i lang tid etter at studieoppholdet er avsluttet. Dette gjelder de som velger karrierevei både i og utenfor akademia, sier Andersen.

- Etter Brexit er det jo også et tankekors at engelsk ikke lenger er blant de største språkene i EU. Frankrike, i tillegg til fransk språk, vil trolig stå sterkere i Europa framover, poengterer Grønning.

 

Ønsker du å reise på utveksling? Ta kontakt med Studentenes informasjonstorg (SIT). Søknadsfristen for utvekslingsopphold er 1. februar.

Published 2. januar 2018 - 16:46 - Updated 16. juli 2021 - 11:50