Om instituttet

Institutt for landskapsarkitektur (ILA) tilbyr to av NMBUs mest populære studieprogrammer: landskapsingeniør  og landskapsarkitektur.  ILAs forskere jobber med spørsmål knyttet til landskapsøkologi, plantevitenskap, samfunnsutvikling, landskapshistorie og landskapsdemokrati. PHD-programmet Society, Development and Planning tilbys ved fakultetet. NMBU har Europas eldste utdanning innen landskapsarkitektur med 100-årsjubileum i 2019. 

 

Published 14. February 2018 - 13:13 - Updated 26. november 2020 - 13:38