Om laboratoriet

Det er ikke mulig å flytte et landskap inn i et laboratorium, men laboratoriet og laboratorietankegangen kan overføres til landskapet. Hensikten er å skape et fullskala utendørsmiljø til tverrfaglig forskning og undervisning på naturbaserte løsninger.

Landskapslaboratoriet etablerer infrastruktur for å samle og formidle kunnskap om nødvendige og miljøvennlige omstillinger knyttet til klimaendringene, både nasjonalt og globalt.

Landskapslaboratoriet inngår i bærekraftsarenaen TOWARDS – mot bærekraftige byer og lokalsamfunn, som er en av NMBUs fem bærekraftsarenaer.

Dersom du ønsker et forsknings- eller undervisningsprosjekt i Landskapslaboratoriet, kontakt koordinator Ragna Berg.

 

Published 21. February 2022 - 12:46 - Updated 11. september 2022 - 21:08