Tester salt på vintergrønne planter

 • Her er det Ellen Zakariassen og Adam Airoldi som sprayer salt på plantene.

  Her er det Ellen Zakariassen og Adam Airoldi som sprayer salt på plantene.

  Foto
  Ragna Berg
 • Her er det Ellen Zakariassen som sprayer salt på plantene.

  Her er det Ellen Zakariassen som sprayer salt på plantene.

  Foto
  Ragna Berg

Forsøk på landskapslaboratoriet: Hvilke effekter har ulike salter i ulike konsentrater på vintergrønne planter?

Tester salt på vintergrønne planter

En av de mindre sjarmerende delene av den norske vinteren er alt saltet som trengs for å sikre fremkommelighet på veier og plasser, og som forårsaker saltskader, ikke bare på biler, men også på vegetasjon.

Ulike salter i ulike konsentrasjoner
Denne vinteren forskes det på hvordan ulike salter i ulike konsentrasjoner påvirker plantene. Forsøket gjennomføres av Bymiljøetaten i Oslo kommune i samarbeid med NIBIO og NMBU. Forskningen skjer i planteskolen på Campus Ås, som en del av Landskapslaboratoriet.

Tester på Thuja occidentalis ‘Brabant’
Dette er et utendørs forsøk der bladverket på vintergrønne planter dusjes med ulike salter i ulike konsentrasjoner. I dette forsøket sammenlignes NaCl, Natriumformiat og Kaliumformiat. Behandlingene gjentas ukentlig gjennom hele vinteren.

Published 13. mars 2019 - 13:55 - Updated 13. mars 2019 - 15:37