Aktuelt

Staudehagen bak Boksmia flyttes til Planteskolen

Staudehagen bak Boksmia flyttes til Planteskolen

Det er ikke få studenter som har brukt tid på å pugge og lære seg stauder i undervisningsfeltene bak Boksmia. Til neste år blir sortimentet noe endret og staudene flyttet til Planteskolen på toppen av Åsbakken.

Universitetsparken på NMBU er laboratorium for fremtidens byer

Universitetsparken på NMBU er laboratorium for fremtidens byer

I en vandring i universitetsparken på NMBU får du vite hvordan en stadig mer tettbygd by, og hagen din, kan takle styrtregn for å unngå flom.

Forsker på grønne tak i Norges landskapslaboratorium NMBU

Forsker på grønne tak i Norges landskapslaboratorium NMBU

Takene ble etablert i Landskapslaboratoriet våren 2018 som et resultat av Astri Sommer Øyre og Julie Trommalds Masteroppgave «Etablering av Bia, en forskningsinfrastruktur med grønne tak».

Tester salt på vintergrønne planter

Tester salt på vintergrønne planter

Forsøk på landskapslaboratoriet: Hvilke effekter har ulike salter i ulike konsentrater på vintergrønne planter?

Bli bedre kjent med Universitetsparken

Bli bedre kjent med Universitetsparken

Parken på Campus Ås er en av Norges aller flotteste parkområder. Vil du vite mer om de ulike områdene i parken og hvilke planter vi har her? Da kan du besøke vår digitale parkutforsker.

Hva er Landskapslaboratoriet?

Hva er Landskapslaboratoriet?

På Landskapslaboratoriet forsker vi på hvordan fremtidens uteområder skal planlegges, etableres og driftes på en bærekraftig måte. Landskapslaben brer seg utover hele Campus Ås.

Her skal vi jobbe

Her skal vi jobbe

Virksomheten vil først konsentreres i Planteskolen ved NMBU og tilgrensende områder med allerede etablerte eller planlagte blågrønne strukturer basert på ulike naturbaserte løsninger