Aktuelt

Norges landskapslaboratorium NMBU

Norges landskapslaboratorium NMBU

Landskapslaboratoriet ved Institutt for landskapsarkitektur er bevaringssted og klonarkiv for roser og grøntanleggsplanter. Plantene er lokalisert i «Planteskolen», som nå er en del av Norges landskapslaboratorium NMBU.

Landskapsarkitektur ved NMBU får utmerkelse

Landskapsarkitektur ved NMBU får utmerkelse

«De har en tradisjon for svært høy standard på undervisningen i landskapsarkitektur,» lyder begrunnelsen fra den internasjonale utdanningsorganisasjonen.

 

- Bra med variasjon mellom studier og praksis

- Bra med variasjon mellom studier og praksis

I høst får førsteårsstudentene på studiene landskapsarkitektur og landskapsingeniør en praktisk start. Sammen med ansatte i Universitetsparken skal de bygge nye gangstier, legge heller og anlegge regnbed som skal ta av for overvann på Campus Ås.

Snart blomstrer studenthagene i det nye utendørslaboratoriet

Snart blomstrer studenthagene i det nye utendørslaboratoriet

 - Du må bare sette i gang. Jeg var litt nervøs for å starte først, men så er det bare å prøve, forteller Ingrid Josefine Salo Raknes, som går første året ved landskapsarkitektur. Nå titter de aller første spirene opp og belønner innsatsen.

FoU utprøving av anleggsjord til trær i Landskapslaboratoriet

FoU utprøving av anleggsjord til trær i Landskapslaboratoriet

Et pilotprosjekt i samarbeid mellom Statens vegvesen og NMBU

Omtanke for naturmiljø og grønn bærekraft er drivkraften i utvikling og kvalitetssikring av jordblandinger. Både myndigheter og private aktører ser muligheter for resirkulering av avfallsprodukter som maskinsand og kompostert kloakkslam. I denne utprøvingen tester vi 8 ulike jordblandinger og ser på fysiske, kjemiske og biologiske forskjeller mellom jordblandinger med maskinsand og natursand. Vi høster også erfaring med bruk av kompostert slam sammenlignet med park/hageavfall.  

Forsker på grønne tak i Norges landskapslaboratorium NMBU

Forsker på grønne tak i Norges landskapslaboratorium NMBU

Takene ble etablert i Landskapslaboratoriet våren 2018 som et resultat av Astri Sommer Øyre og Julie Trommalds Masteroppgave «Etablering av Bia, en forskningsinfrastruktur med grønne tak».

Staudehagen bak Boksmia flyttes til Planteskolen

Staudehagen bak Boksmia flyttes til Planteskolen

Det er ikke få studenter som har brukt tid på å pugge og lære seg stauder i undervisningsfeltene bak Boksmia. Til neste år blir sortimentet noe endret og staudene flyttet til Planteskolen på toppen av Åsbakken.

Universitetsparken på NMBU er laboratorium for fremtidens byer

Universitetsparken på NMBU er laboratorium for fremtidens byer

I en vandring i universitetsparken på NMBU får du vite hvordan en stadig mer tettbygd by, og hagen din, kan takle styrtregn for å unngå flom.

Tester salt på vintergrønne planter

Tester salt på vintergrønne planter

Forsøk på landskapslaboratoriet: Hvilke effekter har ulike salter i ulike konsentrater på vintergrønne planter?

Bli bedre kjent med Universitetsparken

Bli bedre kjent med Universitetsparken

Parken på Campus Ås er en av Norges aller flotteste parkområder. Vil du vite mer om de ulike områdene i parken og hvilke planter vi har her? Da kan du besøke vår digitale parkutforsker.

Hva er Landskapslaboratoriet?

Hva er Landskapslaboratoriet?

På Landskapslaboratoriet forsker vi på hvordan fremtidens uteområder skal planlegges, etableres og driftes på en bærekraftig måte. Landskapslaben brer seg utover hele Campus Ås.

Her skal vi jobbe

Her skal vi jobbe

Virksomheten vil først konsentreres i Planteskolen ved NMBU og tilgrensende områder med allerede etablerte eller planlagte blågrønne strukturer basert på ulike naturbaserte løsninger