Landskapslaboratoriet

Norges landskapslaboratorium NMBU

Planteskolen

På Landskapslaboratoriet forsker vi på hvordan fremtidens uteområder skal planlegges, etableres og driftes på en bærekraftig måte.

FoU utprøving av anleggsjord til trær i Landskapslaboratoriet

FoU utprøving av anleggsjord til trær i Landskapslaboratoriet

Et pilotprosjekt i samarbeid mellom Statens vegvesen og NMBU

Omtanke for naturmiljø og grønn bærekraft er drivkraften i utvikling og kvalitetssikring av jordblandinger. Både myndigheter og private aktører ser muligheter for resirkulering av avfallsprodukter som maskinsand og kompostert kloakkslam. I denne utprøvingen tester vi 8 ulike jordblandinger og ser på fysiske, kjemiske og biologiske forskjeller mellom jordblandinger med maskinsand og natursand. Vi høster også erfaring med bruk av kompostert slam sammenlignet med park/hageavfall.  

Staudehagen bak Boksmia flyttes til Planteskolen

Staudehagen bak Boksmia flyttes til Planteskolen

Det er ikke få studenter som har brukt tid på å pugge og lære seg stauder i undervisningsfeltene bak Boksmia. Til neste år blir sortimentet noe endret og staudene flyttet til Planteskolen på toppen av Åsbakken.

Universitetsparken på NMBU er laboratorium for fremtidens byer

Universitetsparken på NMBU er laboratorium for fremtidens byer

I en vandring i universitetsparken på NMBU får du vite hvordan en stadig mer tettbygd by, og hagen din, kan takle styrtregn for å unngå flom.

Forsker på grønne tak i Norges landskapslaboratorium NMBU

Forsker på grønne tak i Norges landskapslaboratorium NMBU

Takene ble etablert i Landskapslaboratoriet våren 2018 som et resultat av Astri Sommer Øyre og Julie Trommalds Masteroppgave «Etablering av Bia, en forskningsinfrastruktur med grønne tak».

Tester salt på vintergrønne planter

Tester salt på vintergrønne planter

Forsøk på landskapslaboratoriet: Hvilke effekter har ulike salter i ulike konsentrater på vintergrønne planter?

Bli bedre kjent med Universitetsparken

Bli bedre kjent med Universitetsparken

Parken på Campus Ås er en av Norges aller flotteste parkområder. Vil du vite mer om de ulike områdene i parken og hvilke planter vi har her? Da kan du besøke vår digitale parkutforsker.

Norges landskapslaboratorium NMBU

På Landskapslaboratoriet forsker vi på hvordan fremtidens uteområder skal planlegges, etableres og driftes på en bærekraftig måte. Landskapslaboratoriet brer seg utover hele campus Ås.

 

Har du et prosjekt som burde være en del av Landskapslaboratoriet?
Kontakt prosjektkooridinator Ragna Berg