Landskapslaboratoriet

Norges landskapslaboratorium NMBU

Planteskolen, Foto: Sindre Nyborg

Norges landskapslaboratorium NMBU er en arena for tverrfaglig forskning med fokus på bærekraftige naturbaserte løsninger i møte med samfunnsutfordringer

Norges landskapslaboratorium NMBU

Norges landskapslaboratorium NMBU

Landskapslaboratoriet ved Institutt for landskapsarkitektur er bevaringssted og klonarkiv for roser og grøntanleggsplanter. Plantene er lokalisert i «Planteskolen», som nå er en del av Norges landskapslaboratorium NMBU.

Landskapsarkitektur ved NMBU får utmerkelse

Landskapsarkitektur ved NMBU får utmerkelse

«De har en tradisjon for svært høy standard på undervisningen i landskapsarkitektur,» lyder begrunnelsen fra den internasjonale utdanningsorganisasjonen.

 

- Bra med variasjon mellom studier og praksis

- Bra med variasjon mellom studier og praksis

I høst får førsteårsstudentene på studiene landskapsarkitektur og landskapsingeniør en praktisk start. Sammen med ansatte i Universitetsparken skal de bygge nye gangstier, legge heller og anlegge regnbed som skal ta av for overvann på Campus Ås.

Snart blomstrer studenthagene i det nye utendørslaboratoriet

Snart blomstrer studenthagene i det nye utendørslaboratoriet

 - Du må bare sette i gang. Jeg var litt nervøs for å starte først, men så er det bare å prøve, forteller Ingrid Josefine Salo Raknes, som går første året ved landskapsarkitektur. Nå titter de aller første spirene opp og belønner innsatsen.

FoU utprøving av anleggsjord til trær i Landskapslaboratoriet

FoU utprøving av anleggsjord til trær i Landskapslaboratoriet

Et pilotprosjekt i samarbeid mellom Statens vegvesen og NMBU

Omtanke for naturmiljø og grønn bærekraft er drivkraften i utvikling og kvalitetssikring av jordblandinger. Både myndigheter og private aktører ser muligheter for resirkulering av avfallsprodukter som maskinsand og kompostert kloakkslam. I denne utprøvingen tester vi 8 ulike jordblandinger og ser på fysiske, kjemiske og biologiske forskjeller mellom jordblandinger med maskinsand og natursand. Vi høster også erfaring med bruk av kompostert slam sammenlignet med park/hageavfall.  

Norges landskapslaboratorium NMBU

På Landskapslaboratoriet forsker vi på hvordan fremtidens uteområder skal planlegges, etableres og driftes på en bærekraftig måte. 

Landskapslaboratoriet har hovedbase i planteskolen, men benytter hele universitetsparken som utendørs feltlaboratorium for tverrfaglig forskning, formidling og undervisning innen bærekraftig utemiljø med vegetasjon, åpne overvannsløsninger og landskap.

Flere fakultet ved NMBU er aktuelle brukere, men også offentlige aktører og det private næringsliv kan teste ut naturbaserte løsninger i fullskalaforsøk hos oss. 

Har du et prosjekt som burde være en del av Landskapslaboratoriet?
Leie av areal i planteskolen og/eller tverrfaglig samarbeid med Landskapslaboratoriet. 
For at vi skal kunne gjøre nødvendige forberedelser til et forsøk, må oppdragsgiver først kontakte kooridinator Ragna Berg