Landskapslaboratoriet

Norges landskapslaboratorium NMBU

Planteskolen

På Landskapslaboratoriet forsker vi på hvordan fremtidens uteområder skal planlegges, etableres og driftes på en bærekraftig måte.

Plantevalg i grøntanlegg - hvordan kan vi bevare og bruke det biologiske mangfoldet?

Plantevalg i grøntanlegg - hvordan kan vi bevare og bruke det biologiske mangfoldet?

Velkommen til to dager med spennende foredrag, omvisninger og diskusjoner om utvalgsarbeid og nye krav til plantematerialet i grøntanlegg.

Vitenparken, 23. og 24. september 2020

- Bra med variasjon mellom studier og praksis

- Bra med variasjon mellom studier og praksis

I høst får førsteårsstudentene på studiene landskapsarkitektur og landskapsingeniør en praktisk start. Sammen med ansatte i Universitetsparken skal de bygge nye gangstier, legge heller og anlegge regnbed som skal ta av for overvann på Campus Ås.

Snart blomstrer studenthagene i det nye utendørslaboratoriet

Snart blomstrer studenthagene i det nye utendørslaboratoriet

 - Du må bare sette i gang. Jeg var litt nervøs for å starte først, men så er det bare å prøve, forteller Ingrid Josefine Salo Raknes, som går første året ved landskapsarkitektur. Nå titter de aller første spirene opp og belønner innsatsen.

FoU utprøving av anleggsjord til trær i Landskapslaboratoriet

FoU utprøving av anleggsjord til trær i Landskapslaboratoriet

Et pilotprosjekt i samarbeid mellom Statens vegvesen og NMBU

Omtanke for naturmiljø og grønn bærekraft er drivkraften i utvikling og kvalitetssikring av jordblandinger. Både myndigheter og private aktører ser muligheter for resirkulering av avfallsprodukter som maskinsand og kompostert kloakkslam. I denne utprøvingen tester vi 8 ulike jordblandinger og ser på fysiske, kjemiske og biologiske forskjeller mellom jordblandinger med maskinsand og natursand. Vi høster også erfaring med bruk av kompostert slam sammenlignet med park/hageavfall.  

Staudehagen bak Boksmia flyttes til Planteskolen

Staudehagen bak Boksmia flyttes til Planteskolen

Det er ikke få studenter som har brukt tid på å pugge og lære seg stauder i undervisningsfeltene bak Boksmia. Til neste år blir sortimentet noe endret og staudene flyttet til Planteskolen på toppen av Åsbakken.

Universitetsparken på NMBU er laboratorium for fremtidens byer

Universitetsparken på NMBU er laboratorium for fremtidens byer

I en vandring i universitetsparken på NMBU får du vite hvordan en stadig mer tettbygd by, og hagen din, kan takle styrtregn for å unngå flom.

Norges landskapslaboratorium NMBU

På Landskapslaboratoriet forsker vi på hvordan fremtidens uteområder skal planlegges, etableres og driftes på en bærekraftig måte. Landskapslaboratoriet brer seg utover hele campus Ås.

 

Har du et prosjekt som burde være en del av Landskapslaboratoriet?
Kontakt prosjektkooridinator Ragna Berg