Utstilling Nasjonalmuseet - Arkitektur: UTESTEMME

  • Utstillingen er en påminnelse om at det tar tid å «bygge» med grønt, og at det grønne skiftet har pågått i det stille i 100 år.
    Foto
    Nasjonalmuseet / Annar Bjørgli

Visste du at vi på NMBU var de første i Europa til å utdanne landskapsarkitekter? Har du tenkt på at uterom som hager, parker, byrom og kirkegårder er formgitt og planlagt av noen?

Utstilling Nasjonalmuseet - Arkitektur: UTESTEMME

Landskapsarkitektutdannelsen på Ås er 100 år i 2019. Dette markeres blant annet med utstillingen UTESTEMME i Nasjonalmuseet – Arkitektur. 

Les også: En høyrøstet utstilling om norsk landskapsarkitektur

Utstillingen «sprenger» rammene for museet og går imellom og utenfor rommene, slik også landskapsarkitekturen gjør. I Hvelvet kan du omstille deg i sanserommets landskap. I landskapslabyrinten i Paviljongen blir du invitert til å gå tur igjennom en leken installasjon. Lag på lag med informasjon fra NMBUs arkivmateriale, historiske tegninger, nye fotografier og grafiske illustrasjoner, avdekker viktigheten av landskapet rundt oss. Du vil bli kjent med pionerene i landskapsarkitekturen fra 1900 til 1960-årene, representert ved blant andre Olav L. Moen, Karen Reistad, Torborg Z. Frølich, Røhne & Strøm og Grindaker & Gabrielsen.

Les også: Norge var først i Europa: Utdannet landskapsarkitekter for å bygge nasjonen

UTESTEMME er en påminnelse om at det tar tid å bygge med grønt, og at det grønne skiftet har pågått i det stille i hundre år. Utstillingen gir utestemme til profesjonens første lavmælte aktører og skrur opp volumet for fortsatt grønn samfunnsbygging.

Utstillingen er et samarbeid mellom Institutt for landskapsarkitektur (ILA) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Nasjonalmuseet. Den bygger på materiale fra ILAs historiske arkiv for norsk landskapsarkitektur. 

Boken UTESTEMMER gis samtidig ut på forlaget Orfeus.

Se arrangementskalender for mer informasjon. 

 

Landskapsarkitektutdannelsen på Ås er 100 år i 2019. Dette markeres med utstillingen UTESTEMME i Nasjonalmuseet – Arkitektur.

Foto
Annar Bjørgli / Nasjonalmuseet

Published 20. desember 2018 - 10:28 - Updated 9. august 2019 - 13:51