Flere bøker lanseres i 2019

Det vil bli gitt ut flere bøker i forbindelse med jubileet. I boken UTESTEMMER presenteres pionerne i norsk landskaspsarkitektur, og jubileumsboken om den ukjente parkperlen på Campus Ås kommer til høsten. Mer info kommer.

Bokutgivelser

Lansering av boken UTESTEMMER, 7. februar
UTESTEMMER er en fordypning av matrialet som stilles ut på Nasjonalmuseet - Arkitektur. Den inneholder nye fotografier, modeller og et til nå ukjent historisk arkivmateriale. Den unge profesjonen har med knappe ressurser og under skiftende idealer i kunst og arkitekturvist sitt samfunnsanvar gjennom et helt århundre. Planer fra pionertiden med fokus på perioden fra 1900-1960 beskriver noen av pionerene gjennom deres arbeider. Utestemmer er en artikkelsamling hvor pionerene Olav L. Moen, Torborg Z. Frølich, Ingolf Eide,  Karen Reistad og duoen Grindaker & Gabrielsen presenteres. Kirkegårder blir belyst som eget tema og 100-årsperspektivet i utdanningen. Velkommen til lansering 7. februar på Nasjonalmuseet - Arkitektur (les mer).

Boken UTESTEMMER lanseres på Nasjonalmuseet - Arkitektur, 7. februar.

Boken UTESTEMMER lanseres på Nasjonalmuseet - Arkitektur, 7. februar.

Foto
NMBU
Published 21. desember 2018 - 14:18 - Updated 17. januar 2019 - 11:29