Flere bøker lanseres i 2019

Det vil bli gitt ut flere bøker i forbindelse med jubileet. I boken UTESTEMMER presenteres pionerne i norsk landskaspsarkitektur, og jubileumsboken om den ukjente parkperlen på Campus Ås kommer til høsten. Mer info kommer.

Bokutgivelser

UTESTEMMER - pionertid i norsk landskapsarkitektur 1900-1960
UTESTEMMER er en fordypning av matrialet som stilles ut på Nasjonalmuseet - Arkitektur. Den inneholder nye fotografier og et til nå ukjent historisk arkivmateriale. Den unge profesjonen har med knappe ressurser og under skiftende idealer i kunst og arkitekturvist sitt samfunnsanvar gjennom et helt århundre. Planer fra pionertiden med fokus på perioden fra 1900-1960 beskriver noen av pionerene gjennom deres arbeider. Utestemmer er en artikkelsamling hvor pionerene Olav L. Moen, Torborg Z. Frølich, Ingolf Eide,  Karen Reistad og duoen Grindaker & Gabrielsen presenteres. Kirkegårder blir belyst som eget tema og 100-årsperspektivet i utdanningen. 

Boken UTESTEMMER lanseres på Nasjonalmuseet - Arkitektur, 7. februar.

Boken UTESTEMMER lanseres på Nasjonalmuseet - Arkitektur, 7. februar.

Foto
NMBU

Arcadia Updated - Raising landscape awareness through analytical narratives

I deres nye bok "Arcadia Updated" ønsker Marius Fiskevold og Anne Katrine Geelmuyden å vise at det å se et område som landskap er en måte å orientere seg i verden på. Forfatterne tar for seg begrepet landskap slik det er formet i litterære trafisjoner og materielle verker. Med henvisninger til  flere av tradisjonens arbeider samt vitenskapelig kritikk, fremhever Fiskevold og Geelmuyden hvordan den individuelle oppfattelsen av landskap primært er en kulturkonstruksjon: hver enkelt kan se et unikt landskap basert på personlige erfaringer og land, som i stor grad er glemt.

Les mer om boka i denne nyhetsartikkelen.

Ny bok fra Instiutt for landskapsarkitektur på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Ny bok fra Instiutt for landskapsarkitektur på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Foto
Tove Rømo Grande / NMBU

 

Published 21. desember 2018 - 14:18 - Updated 21. mars 2019 - 18:12