Bokutgivelser

UTESTEMMER - pionertid i norsk landskapsarkitektur 1900-1960
UTESTEMMER er en fordypning av matrialet som stilles ut på Nasjonalmuseet - Arkitektur. Den inneholder nye fotografier og et til nå ukjent historisk arkivmateriale. Den unge profesjonen har med knappe ressurser og under skiftende idealer i kunst og arkitekturvist sitt samfunnsanvar gjennom et helt århundre. Planer fra pionertiden med fokus på perioden fra 1900-1960 beskriver noen av pionerene gjennom deres arbeider. Utestemmer er en artikkelsamling hvor pionerene Olav L. Moen, Torborg Z. Frølich, Ingolf Eide,  Karen Reistad og duoen Grindaker & Gabrielsen presenteres. Kirkegårder blir belyst som eget tema og 100-årsperspektivet i utdanningen. 

Boken UTESTEMMER lanseres på Nasjonalmuseet - Arkitektur, 7. februar.

Foto
NMBU

Arcadia Updated - Raising landscape awareness through analytical narratives

I deres nye bok "Arcadia Updated" ønsker Marius Fiskevold og Anne Katrine Geelmuyden å vise at det å se et område som landskap er en måte å orientere seg i verden på. Forfatterne tar for seg begrepet landskap slik det er formet i litterære trafisjoner og materielle verker. Med henvisninger til  flere av tradisjonens arbeider samt vitenskapelig kritikk, fremhever Fiskevold og Geelmuyden hvordan den individuelle oppfattelsen av landskap primært er en kulturkonstruksjon: hver enkelt kan se et unikt landskap basert på personlige erfaringer og land, som i stor grad er glemt.

Les mer om boka Arcadia Updated i denne nyhetsartikkelen.

Arcadia Updated er en ny bok fra Instiutt for landskapsarkitektur på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Foto
Tove Rømo Grande / NMBU

 

The Routledge Handbook of Teaching Landscape

Teaching Landscape gir en bred oversikt over undervisning i landskapsfag, fra geologi til landskapsdesign, og gjenspeiler ulike perspektiver og praksis i universitetsundervisningen. Med vekt på didaktikken i landskapsutdanningen presenterer og diskuterer forfatterne av denne illustrerte håndboken pedagogikk, undervisningstradisjoner, eksperimentelle undervisningsmetoder og nye undervisningsprinsipper.

Boken er strukturert i tre deler: å lese landskapet, representere landskapet og transformere landskapet. Ledende eksperter på området, som Simon Bell, Marc Treib, Jörg Rekittke og Susan Herrington, utforsker landskapsanalyse, historie, teori, designvisualisering, kreativitet og kunst, planlegging av studioundervisning, feltarbeid og nettstedsteknikk. Målet er å engasjere akademiske forskere og undervisere på tvers av fagområder som landskapsarkitektur, geografi, økologi, planlegging og arkeologi.

Les mer om boka Handbook of Teaching Landscape på forlaget Routledge sine nettsider. 

Boka The Routledge Handbook of Teaching Landscape er ute for salg nå.

Foto
Routledge

Teaching Landscape: The Studio Experience

Teaching Landscape: The Studio Experience samler en rekke ekspertbidrag fra hele verden med eksempler på beste praksis for undervisning i landskapsarkitektur. Dette er ledsagervolumet til Routledge Handbook of Teaching Landscape (se over).

Design- og planleggingsstudio som en form for undervisning ligger i kjernen i landskapsarkitekturundervisningen. Der simuleres profesjonelle situasjoner og metodene fremmer utvikling av kreative løsninger basert på forståelsen av et spesifikt prosjektsted eller planleggingsområde. Kursene imøtekommer eksisterende utfordringer i urbane og landlige landskap, og involverer ofte samhandling med reelle interessenter, for eksempel kommunerepresentanter, innbyggere eller aktivistgrupper. På denne måten bringer studiobasert planlegging- og designundervisning studentene nærmere hverdagens praksis, og forberede dem til å lage reelle, problemløsende design.

Boka presenterer illustrerte eksempler fra over tjue skoler for landskapsarkitektur over hele verden. Med over 250 bilder i full farge, er det en essensiell ressurs for undervisere og akademikere over hele landskapsdisiplinen, for en kontinuerlig utvikling av undervisningsmetoder i landskapsarkitektur.
 

Teaching Landscape er ledsagervolumet til Routledge Handbook of Teaching Landscape (se over).

Foto
Routledge
 
Lessons from the Past, Visions for the Future - Celebrating One Hundred Years of Landscape Architecture Education in Europe
 

ECLAS-konferansen, European Council of Landscape Architects, går av stabelen på Ås i september 2019.

Foto
NMBU
 
 
Fem fortellinger om landskap
 
 
 

Fem fortellinger om landskap

Foto
Ole A. Krogness
Published 21. desember 2018 - 14:18 - Updated 24. september 2019 - 20:57