Blogg: Historisk arkiv for norsk landskapsarkitektur

På bloggen introduserer professor Annegreth Dietze-Schirdewahn publikum til innholdet i historisk arkiv for norsk landskapsarkitektur. Her kan du lese om landskapsarkitekturens rolle i nasjonsbyggingen, for norsk industri og i by-og regionutvikling gjennom historiens løp. Håper er å skape interesse for forskning på norsk landskapsarkitektur, nasjonalt og internasjonalt. 

Blogg

Regjeringskvartalet 1962.
Foto
Annegreth Dietze-Schirdewahn

Published 21. desember 2018 - 16:37 - Updated 17. januar 2019 - 12:25