Foredrag: Feng shui og landskapet

Foredrag: Feng shui og landskapet

Hendelse avsluttet
Foredrag
Kl.
18:00 - 19:00

Landskapsarkitekt Bente-Sølvi Toverød introduserer publikum til feng shui - en eldgammel kinesisk praksis om å organisere rom for å oppnå harmoni med miljøet, i dette foredraget på Hurdal bibliotek og kultur.

Feng shui 風水 blir ofte omtalt som læren om hvordan omgivelsene påvirker oss. Hensikten med anvendt feng shui er å gjøre det beste ut av det stedet vi er på og skape et godt miljø rundt oss.

Toverød vil gi en kort historisk introduksjon til denne eldgamle kinesiske praksisen, ved å gå gjennom de viktigste begrepene. Hun vil også snakke om samspillet mellom landskap og bygninger ut fra feng shui-perspektivet.

Om feng shui og landskapet
Feng shui begynner med en systematisk analyse av omgivelsene, enten det er et landskap, en park, en bygning eller et enkelt rom. Med analysen vi si noe om hvor egnet stedet er til bestemte formål, som en offentlig lekeplass, eller et sted for ro og stillhet. Den forteller også om eventuelle mangler og behov for forbedringer. Analysen baseres på terrengform og landskap, balansen mellom yin og yang, de fem energiformene vann, tre, ild, jord og metall, og 64 kompassretninger. Slik kan man komme frem til god formgiving og skape steder som fungerer godt.

Det vil bli lagt på de sentrale landskapsformene, yin, yang, de fem elementene og feng shui-kompasset. Kanskje kan kunnskapen gi deg et nytt syn på omgivelsene neste gang du er på tur i skog og mark eller i byen? Kanskje vil anledningen by seg til å filosofere over hvorfor noen steder er så mye bedre enn andre?
______________________________________

Bente-Sølvi Toverød har en grunnutdanning fra Chue Foundation og har siden utvidet kunnskap og innsikt gjennom årlige seminarer, kurs og praksis. Hun styreleder i den norske avdelingen av Chue Foundation, som er en forening for dem som har avlagt eksamen i Chue Style Feng Shui
隨派風水.

Velkommen!

Sted
Hurdal bibliotek
Adresse
Østsidevegen 11, 2090 Hurdal
Campus Ås
Kontaktperson
Published 19. september 2019 - 14:46 - Updated 19. september 2019 - 15:01