Boklansering: Arcadia Updated

Boklansering: Arcadia Updated

Hendelse avsluttet
Boklansering
Kl.
13:15 - 15:30

Forfatterne Marius Fiskevold og Anne K. Geelmuyden presenterer boka Arcadia Updated - Raising landscape awareness through anaytical narratives, etterfulgt av kommentar fra Timothy Saunders, førsteamanuensis i språk og engelsk litteratur ved Høgskulen i Volda. Arrangementet er åpent for alle interesserte.

Foreløpig Program:

  • Kort presentasjon av boken ved forfatterne.
  • Kommentar ved Timothy Saunders, førsteamanuensis i språk og engelsk litteratur ved Høgskulen i Volda og forfatter av boken «Bucolic ecology - Virgil’s Eclogues and the Environmental Literary Tradition» (2008)
  • Spørsmål og diskusjon

Timothy Saunders har vist hvordan landskap ble brukt som en erkjennelseskanal for mennesket allerede i antikken. Arcadia updated forsøker å vise at denne holdningen til verden fortsatt er aktuell som en vei til innsikt og dermed også en form for frihet i dagens samfunn.

Fiskevold og Geelmuyden mener tiden er moden for å rive ideen om landskap løs fra sin nyere tilværelse blant naturfenomenene og naturvitenskapen. I stedet bør landskapet aktualiseres og formidles i et språk som egner seg til stadig på nytt å utforske de skiftende vilkårene for menneskenes liv på kloden.

Arcadia Uptated er primært rettet mot alle profesjonelle som er engasjert i landskapsplanlegging, spesielt de som gjennomfører landskapsanalyser. Likevel vil mange som er interessert i landskap og hvilken rolle det spiller i den enkeltes liv og i samfunnet kunne ha glede av den.  

Boken argumenterer for et alternativt syn på hvordan man bør tenke når man skal analysere et landskap. Fiskevold og Geelmuyden hevder at et landskap er noe annet og mer enn hva de gjengse analysemetodene i dag evner å uttrykke og gjøre et område til. Når den europeiske landskapskonvensjonen forplikter de ratifiserende landene til å «kartlegge» sitt territoriums landskap er det meningsløst å forstå dette dithen at det kan gjøres én gang for alle. Landskapsanalysen kan problematisere mange av menneskelivets gjentatte utfordringer, men aktualiserer dem alltid med samtidens uttrykksformer. Å karakterisere et landskap er derfor alltid en fortolkingsprosess som må gjøres om og om igjen.

Boken tar opp grunnlaget for selve analyseprosessen. Den viser at landskapsanalysen kan spores som del av en mange tusen år gammel tradisjon: Landskapskonvensjonens begrep om landskapet som et «fellesgode» kan forankres i den litterære tradisjonen av pastoraler i kunsten.

Forfatterne gir eksempler på hvordan landskap kan karakteriseres gjennom analytiske fortellinger om områder. De peker på at enhver karakterisering av landskap i planleggingen er en etisk-politisk handling i tillegg til en estetisk utfordring. Den krever en bevisst stillingtaken til hvilke idealer det aktuelle landskapet er et uttrykk for og hvilken menneskelig aktivitet det til enhver tid utledes fra.

Foto
NMBU

Sted
Urbygningen (U224)
Adresse
Ole Sverres plass 1 1433 Ås, 1430 Ås
Campus Ås
Kontaktperson
Published 29. mars 2019 - 10:16 - Updated 5. April 2019 - 13:23