Debatt: Hvordan bygge byen for at også barna kan trives?

Debatt: Hvordan bygge byen for at også barna kan trives?

Hendelse avsluttet
Debatt
Kl.
17:00 - 18:30

Kampen om arealene hardner til i en stadig mer tettbyd by. Hvem hever stemmen for å sikre boltreplass til barna? Og hva er det egentlig barna har behov for når det gjelder uteområder og aktivitetstilbud i nabolaget?

På Vollebekk skole i Oslo utfolder elevene seg i en skolegård som gir dem boltreplass på 12 kvm per barn. På Torridal skole i Kristiansand kan elevene løpe rundt i variert terreng på hele 46 kvm per elev. Hvor store arealer er egentlig nødvendig for at barna skal holde seg aktive i hverdagen? 

Og hva med barnas nabolag og nærmiljø? Hva slags bygde omgivelser fremmer barnas trivsel, fysiske og sosiale aktivitet?

I samtale med forskere og foreldre utfordres Oslo-politikere til å svare på hva slags by de ser for seg å utvikle for å sikre barna en god oppvekst. Debattleder er Erik Aasheim.

I forkant av paneldsamtalen presenterer NMBU-forskere resultater fra to rykende ferske forskningsprosjekter om barns omgivelser: 

  • Utearealer ved norske skoler og barnehager - holder de mål?
    Forsker og landskapsarkitket Kine Halvorsen Thorén legger fram resultater og anbefalinger fra en landsdekkende studie om utearealer ved norske skoler og barnehager. Hun vil legge vekt på barns behov for god fysisk og psykisk utvikling i ulike aldre, og diskutere hvordan utearealene er tilpasset disse. 
  • Hvordan skal vi bygge byen for at også barna skal trives? 
    NMBU-stipendiat Emma Charlott Andersson Nordbø har studert norske åtteåringers helse og velvære i relasjon til hvordan nabolaget deres er utformet ut i fra et folkehelseperspektiv. Her er en kortfattet nyhetsartikkel om studien: I slike nabolag trives barna best

Sted: Kulturhuset, Youngsgate 6, 0801 Oslo. Rom: Laboratoriet, 3. etg.

Arrangementet er en del av programmet for 100 år med norsk landskapsarkitektur.

Det serveres frukt og kaffe.
Velkommen til alle interesserte!

Meld din interesse for arrangementet på Facebook (ikke obligatorisk). 

Sted
Kulturhuset i Oslo
Adresse
Youngsgate 6, 0181 Oslo
Published 5. mars 2019 - 15:58 - Updated 25. April 2019 - 12:34