ECLAS-konferansen: Hundre år med landskapsarkitekturutdanning i Europa

ECLAS-konferansen: Hundre år med landskapsarkitekturutdanning i Europa

Hendelse avsluttet
Konferanse
Dager
16. Sep - 17. Sep

Landskapsarktiekter og forskere fra hele Europa samles når NMBU er vertskap for årets ECLAS-konferanse.

Ved å reflektere over hvordan faget har utviklet og tilpasset seg ulike miljø- og samfunnsbehov, og hva som er veien videre framover, vil konferansen bidra til å aktualisere disiplinen gjennom innovative løsninger på noen av de mest avgjørende utfordringene i vår tid. Deltagerne vil også reflektere over rollen som forskere og lærere for fremtidige generasjoner av landskapsprofesjonene, for å føre fagdisiplinen videre. ECLAS (European Council of Landscape Architecture Schools) ble etablert 1990 som en sammenslutning av høyere utdanningsinstitusjoner i Europa som tilbyr studier i landskapsarkitektur.

Sted
Campus ås
Adresse
Universitetstunet 1, 1433 Ås
Campus Ås
Kontaktperson
Published 20. desember 2018 - 12:37 - Updated 20. February 2019 - 14:38