Seminar:

Plantevalg i grøntanlegg - hvordan kan vi bevare og bruke det biologiske mangfoldet?

  • Niagara - en av de grønne frodige vannveiene på NMBU

    Niagara - en av de grønne frodige vannveiene på NMBU

    Foto
    Ragna Berg

Velkommen til to dager med spennende foredrag, omvisninger og diskusjoner om utvalgsarbeid og nye krav til plantematerialet i grøntanlegg.

Vitenparken, 23. og 24. september 2020

Plantevalg i grøntanlegg - hvordan kan vi bevare og bruke det biologiske mangfoldet?

Helt siden etableringen av parken ved «Den høiere landbruksskole paa Aas» på 1800-tallet, har det vært utført utprøving av grøntanleggsplanter på NMBU, både i parkanlegget og i forbindelse med planteskoledriften ved skolen.

På midten av 1900-tallet ble det også etablert prøveplantinger en rekke steder i landet, og etter hvert som planteskoledriften opphørte på 80-tallet ble produksjonsarealene i stor grad benyttet til testing av nye grøntanleggsplanter. Planteskolen inngår nå i Norges Landskapslaboratorium.

Med dette seminaret ønsker vi å formidle resultater fra mange års arbeid med utvalg av planter for norsk klima samt sette fokus på nye utfordringer og krav i næringen. Det blir også omvisninger i forsøks- og undervisningsfeltene i Landskapslaboratoriet og i universitetsparken.

Seminaret arrangeres av Norges Landskapslaboratorium NMBU i samarbeid med Norsk genressurssenterNIBIO og FAGUS .

Tid: 23. og 24. september 2020
Sted: Vitenparken, NMBU Ås

Påmelding her innen 1. september.

Dersom restriksjonene i forbindelse med Koronasituasjonen vedvarer, vil seminaret bli flyttet til mai/juni 2021. Vi tar i den forbindelse forbehold om endringer i programmet.

Program:
Onsdag 23. september
09:30 Registrering og kaffe + noe å bite i
10:15 – 10:30 Velkommen (tidspunkt togtilpasset)
10:30 – 11:00

Genetisk mangfold i bruk: Utvalg av norske treslag til grøntanlegg - Per Anker Pedersen, NMBU

11:00 – 11:30

Plantematerialets genetiske opprinnelse, hva betyr det å være norsk? Om arbeidene i gran, villeple og ask - Mari Mette Tollefsrud, NIBIO

11:30 – 11:45 Benstrekk
11:45 – 12:15 

Strategier for bevaring og tilgjengeliggjøring av plantematerialet - Kjersti Bakkebø Fjellstad, Norsk genressurssenter, NIBIO

12:15 – 13:15 Lunsj
13:15 – 13:45

Bruk av norske frøblandinger ved restaurering etter naturinngrep - Trygve Aamlid, NIBIO

13:45 – 14:15 

Produksjon av norske arter og stedegent materiale - Inge Fredriksen, Tromøy Planteskole

14:15 – 15:00 Kaffe og noe å bite i
15:00 – 18:00 

Omvisning på NMBU:

Omvisning i plantefelter i Landskapslaboratoriet ved Ragna BergEva Vike og Per Anker Pedersen (NMBU, institutt for landskapsarkitektur)

Omvisning på Campus ved Bjørn Anders Fredriksen (NMBU, parkavdelingen) og Hege Gultvedt (Statsbygg)

18:30 Middag
 
Torsdag 24. september

08:30 – 09:15

Registrering og kaffe

09:15 – 09:45 

Innførte planteslag - en viktig del av landskapsarkitekturen - Brit Guri Angell Johnson, NorConsult

09:45 – 10:15

Hvordan kan aktiv bruk av plantematerialet bidra til å bevare biologisk mangfold globalt og lokalt? - Per Salvesen, Arboretet på Milde, Universitetsmuseet i Bergen 

10:15 – 10:45   Kaffe og frukt
10:45 – 11:30 

Fremmede arter som kan supplere og i noen tilfeller erstatte eksisterende plantemateriale. Utvalgsarbeid i innførte planteslag ved NMBU - Per Anker Pedersen, NMBU

11:30 – 12:00 Restriksjoner på plantematerialet i botaniske samlinger - Tor Carlsen, Botanisk hage, Universitetet i Oslo
12:00 – 13:00  Lunsj
13:00 – 13:30

Tilgjengelighet til plantematerialet - Morten Rasmussen, Norsk genressurssenter, NIBIO 

13:30 – 14:00

Hvordan har Naturmangfoldloven påvirket plantebruken hos Statens vegvesen? - Benedikte Oliver, Statens vegvesen 

14:00 – 14:20 Benstrekk 
14:20 – 14:50

Byggherrens krav til plantematerialet - Helene Georgsen Berger eller Tørres Rasmussen, Oslo kommune, Bymiljøetaten

14:50 – 15:20 

Hvordan landskapsarkitekten møter nye krav til plantevalg - Kathrine Omnia Strøm, Cowi og NMBU 

15:20 – 15:45 Avslutning og vel hjem

 

Published 26. mai 2020 - 14:41 - Updated 28. mai 2020 - 15:41