Velkommen til utstilling i Vitenparken

  • Utstillingen HAV kan du se på Vitenparken fra 27. februar 2020.
    Foto
    Pernilla Carlsson, marinbiolog NIVA

Bli med oss ned under sjø – og inn i kunstner og landskapsarkitekt Elin T. Sørensens arbeidsprosess der den marine verdenen er vår læremester og kilde til kunnskap og inspirasjon. Utstillingen er en sanseopplevelse som passer for folk i alle aldre – med en egen forskningsstasjon for de minste.

Velkommen til utstilling i Vitenparken

Les mer om utstililngen på Vitenparkens nettsider. 

Elin T. Sørensen ønsker å komme nær livet i sjøen og bli kjent med alle de små livsformene vi ellers overser.

Foto
William Olsson-Tanding 2019

Published 2. mars 2020 - 15:30 - Updated 2. mars 2020 - 15:30