Aktuelt

Randy Hester, Professor Emeritus of Landscape Architecture, UC Berkeley is the key note speaker.

Seminar on Landscape Democracy

The Centre for Landscape Democracy  invites you to attend a whole day seminar on: Crossing landscape and disciplinary boundaries: Migration, democracy and social justice at times of global environmental and social uncertainties.

Cecilie Espedokken Vik

Beste masteroppgave gikk til NMBU-student

Cecilie Espedokken Vik gikk av med seieren i den prestisjefylte konkurransen «Master Pitch 2017». 

Taran Aanderaa og Vaar Bothner mottok Statsbyggs studentpris for fremragende landskapsarkitektur.

Statsbygg: - Et eksperimentelt og nyskapende prosjekt

I år var det Vaar Bothner og Taran Aanderaa som ble tildelt Statsbyggs studentpris for fremragende landskapsarkitektur. - Utrolig gjevt, sier prisvinnerne. 

– Det var veldig spennende å se hvordan alle gjenstandene som de hadde tatt med sier noe om sin historie og kultur, om verdier og deres plass i verden og om menneskene som har bodd her, sier Morten Clemetsen.

Gamle gjenstander forteller nye historier

Hva har et gammelt reinhorn, en lakseflue, et stykke drivved, et 4000 år gammelt garnsøkke, en steinhelle og et par russiske votter til felles? Alt rommer historier som skal gjøre det mer interessant å besøke og bo i Finnmark.

CAPS is located in the Tower Building.

Hele Campus Ås blir et landskapslaboratorium

Svarene på hvordan norske byer og tettsteder skal bygges, formes og planlegges i fremtiden finnes på Campus Ås. Nå skal dette arbeidet samles og styrkes gjennom etableringen av et landskapslaboratorium.

Fra Ekebergsletta faller terrenget relativt bratt ned mot bykjernen. Det er mot skrenten mesteparten av bebyggelsen ligger og overvannet skaper utfordringer i dette området. Faglig samarbeid finner de beste løsningene på dette problemet.

Samarbeid på tvers for å stanse vann på villspor

Det ville og våte været som kommer av klimaendringene har gjort overvannshåndtering til et sentralt spørsmål i byutviklingen. Nå vil landskapsarkitektene og VA-ingeniørene samarbeide mer for å både forhindre flomskader og skape levende byrom.

En skikkelig regn- og haggelbyge skyller over Storo og Oslo en varm sommerdag i juli, og skaper masse overvann på ville veier.

La regnet skape gode byopplevelser

Med riktig overvannshåndtering kan regnvann bidra til opplevelser, lek og biologisk mangfold i byene. –Ikke bare la regnvannet renne ned i sluk og rør. Bruk det til å skape spennende, trygge og vakre byer, mener førsteamanuensis Ingrid Merete Ødegård.

.

Reiseliv på naturens og folkets premisser

Hva har Varanger av natur, kultur og sosiale ressurser som kan videreutvikle stedet som reiselivsdestinasjon? Det vil BIOTOUR-forsker Thomas Haraldseid finne ut mer om.