Prosjekter

Tidsramme
1. september 2014 til 30. august 2018

Prosjektet Fast eiendom i endring er et forskningsprosjekt som ser på den jobben kommunen gjør når eiendommer skal endres. Problemstillingen er: Hvilken rolle utøver kommunen i prosessen med endring av fast eiendom? Resultatene skal presenteres i en doktoravhandling.

Prosjektartikkel

Eksternt finansierte prosjekter ved ILP

Tidsramme
1. januar 2013 til 1. januar 2018

Regnbedet som anlegges på nordsiden av Tivoli på Campus Ås er ledd i tiltak for å møte klimaforandringene knyttet til økt nedbør. Dette er et tverrfaglig anlegg for forskningsformål, bygget av tverrforskmidler fra NMBU.

Tidsramme
1. september 2014 til 30. november 2017

Construction and use of vacation homes is associated with building energy use, greenhouse gas emissions from travel and land use impacts. This project will illuminate how spatial planning and related policy measures can support a "climate friendly" development of vacation homes.

Prosjekt avsluttet
Tidsramme
1. august 2014 til 31. mars 2015

A recognition of the social and political significance of the topic of Democracy and spatial planning, is shared by several international scholars. These scholars will collaborate with researchers at NMBU, and the network will enable collaboration on joint EU funding applications.

Tidsramme
1. oktober 2014 til 20. januar 2018

To regenerate European cities, urban transformation has become a powerful, but often also problematic strategy. This project seeks to develop innovative development strategies and tools that promote and stimulate the collaboration of e.g. property owners, residents, retailers and companies in taking the initiative for urban transformation themselves.

Prosjekt avsluttet
Tidsramme
1. januar 2014 til 15. April 2016

Forekomsten av overvekt, fedme og T2D øker i Norge som i resten av verden. Det er gruppen av sør-asiatiske innvandrere, hovedsakelig fra Pakistan, India og Bangladesh som har den største forekomsten. Det overordnede målet med dette prosjektet er å forebygge T2D hos pakistanske innvandrerkvinner.

Prosjekt avsluttet
Tidsramme
1. February 2014 til 31. mars 2017

The shortage of urban space and new ways of using public space may have influenced how the urban cemeteries in Norway are used and esteemed as part of the urban structure. Protected graveyards are undisputable national heritage, but their values need to be discussed and mediated in view of the changing demographic nature of modern cities.

Prosjekt avsluttet
Tidsramme
1. juni 2014 til 31. mars 2015

Vann i by kan brukes aktivt for å skape opplevelseskvaliteter i utemiljøet, og samtidig kan man oppnå positive effekter knyttet til fordrøyning av regnvann og flomforebygging, rensing og biologisk mangfold. Dette prosjektet vil utnytte kunnskap om lokal overvannshåndtering sammen med mer konvensjonell vann og avløpsteknikk.

Prosjekt avsluttet
Tidsramme
1. januar 2012 til 31. mars 2016

Nature resource management is often characterised with high level of conflicts.There are strong tensions between the local and (inter)national level in management and between interest groups. This project aims to develop new knowledge on local managament, compare local management models and develop models for adaptiv management.

Sider