Tysk norsk samarbeid om historisk anlegg ved falstad


Norsk-Tysk studentworkshop på Falstad

Gruppearbeid, en deltaker fra den tyske gruppe var fra Kina
Gruppearbeid, en deltaker fra den tyske gruppe var fra Kina Photo: Annegreth Dietze-Shirdewahn

Bakgrunn for prosjektet
Førsteamanuensis Annegreth Dietze-Shirdewahn har, sammen med professor Karsten Jørgensen og Roddy Bell, i lengre tid arbeidet med å få til et samarbeidsprosjekt om Falstad. Prosjektet er detaljert beskrevet i prosjektbeskrivelsen. Resultatet er at Falstadstiftelsen inviterte landskapsarkitektstudentene til å se på fremtidig utvikling av Falstadlandskapet og leirområdet.

Gruppearbeid, Falstad 2010
Gruppearbeid, Falstad 2010 Photo: Annegreth Dietze-Shirdewahn

Studenter og forskere arbeidet sammen fra 27. juli til 1. august.
Institutt for landskapsplanlegging og Institut für Landschaftsarchitektur ved Universitetet i Hannover gjennomførte en studentworkshop på Falstad ved Levanger. Fra ILP var det professor Ola Bettum og førsteamanuensis Dietze-Schirdewahn som deltok.

Falstad var fangeleir under den tyske okkupasjonstiden, men har vært museum siden 2006. 

Falstadbygningen
Falstadbygningen Photo: Annegreth Dietze-Shirdewahn

Samtale mellom tyske/norske veiledere og Tone Jrstad, direktr ved Falstad
Samtale mellom tyske/norske veiledere og Tone Jrstad, direktr ved Falstad Photo: Annegreth Dietze-Shirdewahn

- Åtte norske og elleve tyske studenter arbeidet sammen med forskere i en uke på Falstad. Begge gruppene var godt forberedt gjennom kurs i henholdsvis Hannover og Ås. Den første dagen på Falstad fikk alle en introduksjon av leirhistorien og landskapet. Fra dag to jobbet studentene i smågrupper med selvvalgte oppgaver. To grupper konsentrerte seg om det såkalte indre leirområdet rundt selve Falstadbygningen, en gruppe jobbet med gårdsrommet og veiforbindelsen mellom Falstad leir og et tidligere henrettelsessted i skogen, en gruppe så på forvaltning av landskapet og en gruppe lagde et konsept på formidling av historien og landskapet.

Gruppene arbeidet disiplinert og effektivt og klarte i løpet av uken å utarbeidet fem spennende forslag -  forteller Annegreth Dietze-Scirdewahn entusiastisk. Det ble til og med et oppslag i Adresseavisen.

Forslagene skal nå danne grunnlaget for videre arbeid med prosjektet, blant annet en publikasjon av både studentoppgavene og fagpersonenes foredrag.

Ola Bettum veileder en gruppe i uteanlegget ved Falstad
Ola Bettum veileder en gruppe i uteanlegget ved Falstad Photo: Annegreth Dietze-Shirdewahn

Oppholdet på Falstad
De ansatte på Falstad gjorde alt for at gruppearbeid og foredrag skulle gli smertefritt. De fant fram alt som trengtes underveis. De stilte opp med bakgrunnsmateriale, historiske bilder, omvisning, god mat og de svarte på alle spørsmål angående Falstad. Dette var helt avgjørende for at uken skulle bli den suksessen den ble, sier en takknemlig organisator.

Landskapet rundt Falstad
Landskapet rundt Falstad Photo: Annegreth Dietze-Shirdewahn

Samarbeidet i de fem dagene har vært svært intensivt. Det var tid til faglige diskusjoner, men også til fritid med grilling, bading, sykling og utflukt til Tautra klostre og Tingplassen på Frosta.

Dietze-Schirdewahn konkluderer med at både studentene og veilederne synes at de fikk gjort mye og at de syntes det var interessant og lærerikt å jobbe på tvers av nasjonaliteter.

Alle studenter og veiledere, Falstad - workshop 2010
Alle studenter og veiledere, Falstad - workshop 2010 Photo: Annegreth Dietze-Shirdewahn

Workshopen ble støttet av Willy-Brandt-Stiftelsen, DAAD, Falstadstiftelsen, Stiftelsen „Niedersächsische Gedenkstätten“ og BayernGas.  

Roddy Bells kunst på Falstad

  

Published 26. august 2014 - 14:09 - Updated 23. mai 2017 - 19:40