Hagehistorikere med unike originaler

Skisse over Frognerparken, anno 1915<br />
Skisse over Frognerparken, anno 1915
Photo: Kjersti Srlie Rimer

Ved Institutt for landskapsplanlegging kan man finne mange spennende tegninger og notater. Mye av dette stammer fra Magne Bruuns nedtegnelser fra 1960- tallet. Magne Bruun fikk på denne tiden midler til å registrere hageanlegg i Norge. Han reiste rundt i nesten alle fylker og tegnet og noterte. Han samlet bilder og notater om historiske hager i mapper og sorterte på fylker. Til mange av hagene tegnet han hagekart. Originalene finner man ved instituttet.

Digitalisering av Magne Bruuns hagekart
Annegreth Dietze studerer datoene på tegningene. - Jeg ser at Bruun har jobbet effektivt med kartene -, sier hun og fortsetter å sortere og ordne sirlige tegninger og kart. Hun må rulle ut de store arkene, legge dem flatt med syrefritt arkivpapir i mellom og sortere alfabetisk. På datamaskinen kan jeg se at hun er kommet til side 55 og det før hun er halvveis i bunken. Riksantikvaren har gitt 100 000 kroner til å starte arbeidet med å sortere og digitalisere disse kartene, men Annegreth ser at midlene ikke strekker til.

Annegreth Dietze sorterer historiske hagekart<br />
Annegreth Dietze sorterer historiske hagekart
Photo: Kjersti Srlie Rimer

Først må jeg sortere, så skal alle kartene digitaliseres, sier Annegreth. Dette er en omstendelig prosess, da kartskissene er på tynt og til dels gjennomsiktig papir. Man kan ikke bruke en vanlig skanner til dette, men må kjøpe tjenesten hos et firma som har avansert utstyr.

I arkivet finnes det kart over offentlige anlegg og private anlegg. Annegreth viser at hun har funnet skisser over kjente anlegg som Frognerparken, Utstein kloster og Kongsgård i Stavanger. Kartene er originaler og for mange av anleggene/hagene er dette det eneste eksemplaret som finnes.

Kongsgrd Stavanger <br />
Kongsgrd Stavanger
Photo: Kjersti Srlie Rimer

Tilgjengelig for omverdenen
Det er etterspørsel etter disse tegningene både fra studenter og utenforstående, forteller Annegreth. Hagehistorikerne ved ILP er bekymret da originaler kan forsvinne, bli borte eller ødelagt fordi instituttet ikke har mulighet til å følge opp utlånet. Det vurderes derfor å innskjerpe rutinene rundt utlån. Dette medfører at det haster med å få digitalisert kartene slik at tilgjengeligheten blir bedre og lagring av originalene kan gjøres på en forsvarlig måte.

Eksempler p bilder og notater fra Bruuns arkivmapper<br />
Eksempler p bilder og notater fra Bruuns arkivmapper
Photo: Kjersti Srlie Rimer

Annegreth skulle også gjerne digitalisert fylkesarkivet over historiske hager, men dette ligger foreløpig et godt stykke fram i tid. Først må det skaffes ressurser til et slikt arbeid.

Inntil første digitaliseringsmål er nådd, anbefaler hun folk å lese Magne Bruuns bok; ”Norske Hager gjennom 1000 år”, utgitt i 2007.

Eksempler p bilder og notater fra Bruuns arkivmapper<br />
Eksempler p bilder og notater fra Bruuns arkivmapper
Photo: Kjersti Srlie Rimer

Fylkesarkiv
Magne Bruuns nedtegnelser tok stort sett for seg store gårder og offentlige anlegg. Det mangler derfor en oversikt over de små anleggene. Bruun fikk ikke penger til å kartlegge dette. På spørsmålet om Annegreth kunne tenke seg å bygge ut arkivet til også å dekke mindre anlegg som byparker og små private grønne lunger, nikker hun energisk. Hun legger likevel til at det må bli en stund til. Det har vært forsøkt å skaffe midler til dette gjennom NFR, men prosjektet fikk ikke midler.

Veien videre
Dietze forteller at miljøet ikke har gitt opp. Det vil arbeides videre med å finne finansiering. De har ideer om å utvikle et samarbeid mellom botanikkere (vegetasjonshistorikk), Norsk genressurssenter, NIKU og tyske og engelske forskere og se mer på kategorier av anlegg. Dette kan være byparker, hager til husmannsplasser/arbeidsboliger, kirkegårder, utdanningsinstitusjonsparker, sykehusanlegg, militærhager, fyrhager og så videre.

Foreløpig oversikt over kart som skal digitaliseres
Bergen
18 hager, 16 kart som må digitaliseres

Hordaland
9 hager, 10 kart som må digitaliseres

Rogaland
10 hager, 12 kart som må digitaliseres

Vest-Agder
14 hager, 12 kart som må digitaliseres

Telemark
13 hager, 27 kart som må digitaliseres

Sør-Trøndelag
16 hager, 28 kart som må digitaliseres

Østfold
34 hager, 54 kart som må digitaliseres

Akershus
10 hager, 11 kart som må digitaliseres

Buskerud
11 hager, 11 kart som må digitaliseres

Oslo
19 hager, 25 kart som må digitaliseres

Hagekart som ikke er sortert enn<br />
Hagekart som ikke er sortert enn
Photo: Kjersti Srlie Rimer

Annegreth kan fortelle at det er to grunner til avvik i mellom antall hager og kart som skal digitaliseres. En av grunnene er at et anlegg er beskrevet med flere enn bare et kart. Dette er tilfelle i Østfold. En annen grunn er at det i arkivet befinner seg kopier av originalkart, de trenger ikke å digitaliseres en gang til, et eksempel på dette er Bergen.
Published 26. august 2014 - 14:09 - Updated 23. mai 2017 - 19:45