Digitalisert landskapsarkitekturarkiv ved ilp i sikte

 Arkivmapper fra et unikt hagearkiv.
Arkivmapper fra et unikt hagearkiv. Photo: Kjersti Sørlie Rimer


Arkivets innhold er fra ca 1900-tallet og er den første fra tiden hagekunstutdanningen ved UMB startet.

Samlingen starter med studentarbeider fra tidlig 1900-tallet. ILP eier også arkivet etter den første dosent og senere professor i hagekunst Olav Moen.

Hoveddelen av arkivet ble bygd opp under Professor emeritus Magne Bruun på 1960-tallet. Han samlet dokumentasjon over minst 400 historiske hageanlegg fra hele Norge.

I ettertid kom blant annet arkivet etter landskapsarkitekt Karen Reistad, Torborg (Bitten) Frølich, Eivind Strøm og Professor Sveinung Skjold til instituttet.

 Hagekart som ikke er sortert enn.
Hagekart som ikke er sortert enn. Photo: Kjersti Sørlie RimerArkivet skal nå ordnes, registreres og digitaliseres. Målet er å få det tilgjengelig også for eksterne forskere, studenter og andre interesserte. 

ILP samarbeider med Institutt for Plante- og Miljøvitenskap, Kommunikasjonsavdelingen ved UMB, Nasjonalmuseet for Kunst, Arkitektur og Design, Riksantikvaren og Norske Landskapsarkitekters Forening.

Arbeidet med arkivet starter 20. februar. Lokalisering av arkivet er ikke avklart men den digitale satsingen vil gjøre arkivet tilgjengelig via en webløsning.

Published 26. august 2014 - 14:09 - Updated 23. mai 2017 - 19:37