Historie og grønn kulturarv

Forskergruppen Grønn Kulturarv
Foto
NMBU

Forskergruppen historie og grønn kulturarv ble grunnlagt i 2010. Hovedformålet med gruppen er å etablere og utvikle en møteplass for å inspirere og styrke forskningen innenfor landskapsarkitekturens faghistorie, forvaltning av grønne kulturminner og metodeutvikling i analyse og forvaltning av historiske hager og landskap. Gruppen skal bidra til synliggjøring og profilering av forskningen på ILP, samt sørge for gode synergieffekter mellom prosjektene og mellom forskerne. Gruppen skal være en plattform for både eksternfinansierte forskningsprosjekter og forskningssamarbeid i og utenfor UMB.

Forskergruppen forvalter ILPs «Arkiv over norsk landskapsarkitektur».

http://www.umb.no/forsiden/artikkel/apnet-unikt-historisk-arkiv-for-norsk-landskapsarkitektur

 

Noe om innhold til samlingen (underoppbygging):

http://www.umb.no/statisk/ilp/ILP%20FORSKNINGSGRUPPER/Historie%20og%20gr%C3%B8nn%20kulturarv/webpresentasjon_reistad.pdf

 

Forskningsinteressene og forskningsprosjektene fokuserer bl.a. på: 

-          Metoder i undersøkelse av historiske grøntanlegg med arkeologi, georadar, arkivstudie, litteratur og vegetasjonshistorie

-          Borgerlig hagekunst med særlig vekt på 1800- og 1900-tallet

-          Folkeparker og offentlige anlegg fra 1900-tallet og yngre

-          Plantenes introduksjon i Norge/Norden

-          Minnesteder, minnelandskap og gravlunder

-          Forvaltning av historiske grøntanlegg

 

ILP har i den senere tid fått flere eksternfinansierte forskningsprosjekter/oppdragsprosjekter innenfor disse temaene, og det er et mål at forskningsgruppen kan være et forum for å diskutere metodiske, teoretiske og andre faglige spørsmål knyttet til prosjektene. 

 

Aktuelle prosjekter:

-          Hagen på Stend, Fana for Hordaland Fylkeskommune

http://www.hordaland.no/stend

-          Rådgiving til forvaltningsplanarbeid for Statsbygg

-          Forvaltningsplan Østmarka sykehus og Hagevik kysthospital i oppdrag av Helsebygg

-          Registrering og ordning av historisk samling for landskapsarkitektur og hagekunst ved ILP

-          Falstad minnelandskap

http://www.umb.no/ilp/artikkel/tysk-norsk-samarbeid-om-historisk-anlegg-ved-falstad

-          Austrått kulturlandskap

http://www.nmbu.no/emne/LAA321

-          Slottsparken i Oslo

-          Bygdøy Folkepark

 

Forskningsgruppen består av:

  • Annegreth Dietze- Schirdewahn
  • Bjørn Anders Fredriksen
  • Karsten Jørgensen
  • Kirsten Lunde
  • Lei Gao
  • Ulrika Ridbäck
Published 23. januar 2011 - 10:00 - Updated 11. juli 2017 - 11:03