Bolig og eiendom

Den plasserer seg i grensesnittet mellom eiendomsutvikling og byutvikling. Våre forskningsprosjekter ser på ulike eiendomsmarkeder og deres virkemåter og offentlige rammebetingelser. Vi arbeider også med å øke kunnskap om eiendomsutvikling.Våre forskningsprosjekter ser på ulike eiendomsmarkeder og deres virkemåter og offentlige rammebetingelser. Vi arbeider også med å øke kunnskap om eiendomsutvikling som profesjon og prosess, og å publisere også innenfor dette temaet. Forskergruppen har flere eksternt finansierte forskerprosjekter. Vi samarbeider tett med forskergruppe for Real Estate and Law og forskergruppen for Land Tenure Studies.

Hus Vnern

Hus Vnern Photo: Karlstad universitet
.
Oversikt overe eksternt finanserte projekter:
  • URBANPLAN med NIBR, Skog & Landskap og 4 andre internajonale partnere (Nederland, Poland, Skottland og England)

  • Sims City(JPI) partner med Radboud Universitet, Nijmegen. Andre internasjonale partnere er Belgia og England.

  • Tilrettelegging for boligbygging, partner med NIBR

 

Forskningsgruppen består av:

  • Berit Nordahl

  • Erling Berge

  • Sølve Bærug

  • Dag Einar Sommervoll

.

Published 25. February 2011 - 14:00 - Updated 1. desember 2016 - 11:17