Forskning

Foto tatt i UMB parken mai 2012.

FORSKNING PÅ LANDSKAPSPLANLEGGING

Landskapsplanleggings-feltet har en aktiv forskergruppe med flere interessante forskningsprosjekter samt vitenskapelige publikasjoner.