Om Institutt for folkehelse

  • Test
    Foto
    www.shutterstock.com

Institutt for folkehelse en et av fem institutter ved Fakultet for landskap og samfunn (LANDSAM).

Om instituttet

Institutt for folkehelsevitenskap har som mål å bidra til å styrke kunnskapen om miljø- og samfunnsforhold som påvirker folkehelsen. I tett kontakt med hverandre skaper studenter og vitenskapelige ansatte et interessant og stimulerende fagmiljø. 

Published 14. February 2018 - 13:23 - Updated 14. February 2018 - 13:26