Ekspertliste

Her er en oversikt over ulike tema og kontaktpersoner:

Helseplager, sykefravær, psykososialt arbeidsmiljø, care farming, helsefremming.

Folkehelsevitenskap, helsefremmende arbeid, mental helse, miljøpsykologi, kognitiv psykologi, aktivitetsvitenskap, arbeidshelse, natur-menneske-relasjoner, livskvalitet og trivsel.

Miljøepidemiologi; hvordan støy, luftkvalitet og drikkevann påvirker helsa vår.

interaksjon mellom dyr og mennesker, dyreassisterte intervensjoner, Inn på tunet, Green Care.

Published 12. desember 2017 - 10:37 - Updated 12. desember 2017 - 10:38