Ekspertliste folkehelsevitenskap

Folkehelsevitenskap handler om alt fra relasjon mellom dyr og mennesker til mental helse og hvordan miljø påvirker helsa vår.

Ekspertliste

Her er en oversikt over ulike tema og kontaktpersoner:

Helseplager, sykefravær, psykososialt arbeidsmiljø, care farming, helsefremming.

Folkehelsevitenskap, helsefremmende arbeid, mental helse, miljøpsykologi, kognitiv psykologi, aktivitetsvitenskap, arbeidshelse, natur-menneske-relasjoner, livskvalitet og trivsel.

Miljøepidemiologi; hvordan støy, luftkvalitet og drikkevann påvirker helsa vår.

interaksjon mellom dyr og mennesker, dyreassisterte intervensjoner, Inn på tunet, Green Care.

Published 12. desember 2017 - 10:37 - Updated 12. desember 2017 - 10:38