Master / Eiendomsutvikling (2-årig)

  • Eiendom
    Foto
    NMBU

Studiet gir deg en profesjonsutdanning der du lærer å finne tomtene og utvikle disse fram til bygging. Du blir med i verdiskapingen og omformer og oppgraderer eiendom i takt med samfunnets behov.

Master / Eiendomsutvikling (2-årig)

Published 13. February 2018 - 20:05 - Updated 13. February 2018 - 20:06