Studier

Master / Eiendom (5-årig)

Master / Eiendom (5-årig)

Vil du lære å forhandle, avklare eller løse konflikter innen eiendomsspørsmål? Med utgangspunkt i jus, eiendomsfag, økonomi og en flerfaglig forståelse av arealbruk gir vi deg alle muligheter til å bli ekspert i å håndtere eiendomsspørsmål.

Master / Eiendomsutvikling (2-årig)

Master / Eiendomsutvikling (2-årig)

Studiet gir deg en profesjonsutdanning der du lærer å finne tomtene og utvikle disse fram til bygging. Du blir med i verdiskapingen og omformer og oppgraderer eiendom i takt med samfunnets behov.