Om instituttet

Instituttet har nasjonal spisskompetanse på eiendomsregistrering, verdsetting, jordskifte, ekspropriasjon og de juridiske sidene av eiendom og fysisk planlegging.

Vi gir solid utdanning og forskning som er tilpasset framtidens kompetansebehov på våre fagområder i form av en 5‐årig mastergrad i eiendom, en 2‐årig mastergrad i eiendomsutvikling. Disse har tilsammen noe over 200 studenter.

Instituttets undervisning utgjør også en viktig del av NMBUs 5‐årige mastergrad i by‐ og regionplanlegging, og inngår en lang rekke andre studieprogrammer ved universitetet. Over 500 studenter pr år tar emner levert av Institutt for eiendom og jus, inkludert undervisning på campus Ås og et bredt etterutdanningstilbud innen juss, grunnerverv og eiendomsutvikling. I tillegg gir vi veiledning til våre PhD‐studenter.

Undervisningen ved instituttet er profesjonsrettet, og kombinerer derfor flere ulike disipliner. Fagkompetansen ved instituttet er flerfaglig, og forskningen er dels disiplinorientert og dels tverrfaglig. Institutt for eiendom og juss har 22 ansatte pr januar 2017.

Published 13. February 2018 - 19:30 - Updated 11. november 2020 - 15:59