Forskningsgrupper

Jordskifte, eiendomsutvikling og eiendomsregistrering

Jordskifte, eiendomsutvikling og eiendomsregistrering

Gruppen har som formål å samle og fremme forsknings- og formidlingsaktiviteten ved Institutt for eiendom og juss innen jordskifte, eiendomsutvikling og eiendomsregistrering. Vi ønsker å trekke mastergradsstudentene aktivt inn i pågående forskningsprosjekter. Vi har et tett samarbeid med forskningsgruppen for plan, grunnerverv og ekspropriasjon.

Plan, grunnerverv og ekspropriasjon

Plan, grunnerverv og ekspropriasjon

Gruppen har som formål å samle og fremme forsknings- og formidlingsaktiviteten ved Institutt for landskapsplanlegging innen grunnerverv og ekspropriasjon samt de sidene av plan som er relevante ved grunnerverv og ekspropriasjon.