Forskningsgrupper

Forskningsgrupper på Institutt for eiendom og juss

Forskningsgrupper på Institutt for eiendom og juss

Det er to aktive forskningsgrupper på instituttet: Jordskifte, eiendomsutvikling og eiendomsregistrering og Plan, grunnerverv og ekspropriasjon.