Aktuelt

Velkommen til fagdag om medvirkning

Velkommen til fagdag om medvirkning

Sammen skal vi skape framtidens bærekraftige byer. Men hvordan? NMBU og Oslo kommune inviterer til fagdag om medvirkning den 16. februar.

Følg diskusjonen om opsjonsavtaler for landbruksareal

Følg diskusjonen om opsjonsavtaler for landbruksareal

Vil et forbud mot opsjonsavtaler for landbruksareal styrke jordvernet? Les meningsutvekslingen mellom doktorgradsstipendiat Kristine Lien Skog fra Institutt for by- og regionplanlegging og dosent Fredrik Holth ved Institutt for eiendom og juss.

Eiendomsstudentene studerte jordskiftesaker i feltarbeid

Eiendomsstudentene studerte jordskiftesaker i feltarbeid

Jordskifte var hovedtema for eiendomsstudentenes feltarbeid som ble gjennomført i Oppland i august og september. I denne rapporten kan du lese om studentenes arbeid og resultatene fra felt. 

- Eiendom er «local business»

- Eiendom er «local business»

NMBU-forsker Sølve Bærug har lenge savnet en innføringsbok som tar for seg norske forhold på feltet eiendom, eiendomsmegling og taksering. Han tok saken i egne hender, og hans nye bok er ute for salg nå. 

Den beste måten å lære seg eiendomsfaget på

Den beste måten å lære seg eiendomsfaget på

Undervisning i praksis: Om man virkelig skal forstå eiendomsfaget må man studere hva som skjer ute i den virkelige verden. Masterstudentene i eiendomsfag fra NMBU begynte studieåret på Lillehammer med å studere faktiske saker som Jordskifteretten har behandlet. Målet er å forstå hva som egentlig har skjedd.

Hyller Sevatdal for hans bidrag til eiendomsfaget

Hyller Sevatdal for hans bidrag til eiendomsfaget

Stipendiat Leikny Gammelmo skriver om Hans Sevatdal, som spilte en sentral rolle for utdanningen i eiendom og juss på NMBU. Hans siste bok kom ut i år.

 

Ny innføringsbok i plan- og bygningsrett

Ny innføringsbok i plan- og bygningsrett

Fredrik Holth og Nikolai K. Winge ved Institutt for eiendom og juss har kommet med nok en ny bok. Denne gang dreier det seg om en innføringsbok i plan- og bygningsrett skrevet spesielt med tanke på universiteter og høyskoler. Boken vil også være godt egnet for jurister, arealplanleggere, politikere og andre som søker kunnskap om plan- og bygningsloven.

Spøkelser i kartet og dagens «ghostbusters»

Spøkelser i kartet og dagens «ghostbusters»

Over hele Norge finner du titusenvis av spøkelseseiendommer. De skaper rot i papirer, trøbbel i eiendomssalg og fyrer opp nabokrangler. Men ikke fortvil. Over hele landet sitter det ivrige ghostbustere som har et mål: Å bli kvitt alle spøkelsene.

Ny instituttleder for eiendom og juss

Ny instituttleder for eiendom og juss

Katrine Broch Hauge har overtatt instituttleder-roret ved Institutt for eiendom og juss.

Samler Norges eiendomshistorie for første gang

Samler Norges eiendomshistorie for første gang

Bak den nye boken om norsk eiendomshistorie ligger det flere tiår med arbeid.

Årsmelding for 2016

Årsmelding for 2016

2016 var et aktivt og faglig spennende år for Institutt for eiendom og juss. Her kan du lese vår årsmelding for 2016.

Syv måter jussen kan bidra til bedre miljø

Syv måter jussen kan bidra til bedre miljø

– Det blir ikke noe grønt skifte uten at det rettslige rammeverket også endrer seg, mener førsteamanuensis i rettsvitenskap Nikolai Winge.

Sæmund skal forske på grunnerverv

Sæmund skal forske på grunnerverv

Sæmund Stokstad (31) brenn for eigedomsfaget, forhandlingar og minnelege avtalar. No skal han skrive doktorgrad om forhandlingar ved grunnerverv.

Hva skal til for å få dispensasjon fra plan- og bygningsloven?

Hva skal til for å få dispensasjon fra plan- og bygningsloven?

Er det virkelig sånn at det er lettere å få dispensasjon for noen enn for andre?  Nå har saksbehandlerne avslørt sin hemmelighet.

Forsker på kystsonen

Forsker på kystsonen

«PlanCoast» et nytt forskningsprosjekt som kaster lys over betingelser for integrert og bærekraftig forvaltning og planlegging av kystsonen, hvor sjø- og landområdene skal bli sett i sammenheng.

Sider