Tyske dommere lærte om norsk jordskifterett

  • Holth foreleste om hovedtrekk i den norske jordskifteloven, med særlig fokus på arealplaners betydning for gjennomføring av jordskiftesaker.

    Holth foreleste om hovedtrekk i den norske jordskifteloven, med særlig fokus på arealplaners betydning for gjennomføring av jordskiftesaker.

    Foto
    privat

Hvert tredje år arrangeres konferanse for dommerne i tysk høyesterett og lagmannsrett (Bundesverwaltungsgericht og Oberverwaltungsgericht). Dosent Fredrik Holth fra NMBU var i juni invitert til å holde åpningsinnlegget, i selskap med justisminister i Mecklenburg-Vorpommern, Katy Hoffmeister og andre ledende tyske jurister.

Tyske dommere lærte om norsk jordskifterett

Han belyste likheter/ulikheter i norsk og tysk lovgivning på feltet som han kjenner godt etter mange års forskningssamarbeid med Tyskland.

I tillegg til nytt faglig påfyll, ble det også en anledning til å knytte nye kontakter.

Mer samarbeid i fremtiden?

Et slikt nettverk kommer godt med, når man tenker på målsettingen til Institutt for eiendom og juss er at man i løpet av 2018 får formalisert et studentutvekslingsprogram med et tysk universitet, med spesiell vekt på våre sentrale fagområder.

Published 28. august 2018 - 11:23 - Updated 28. august 2018 - 11:23