Norsk-italiensk workshop om eiendom og arealbruk

 • Hva er Norge og hva er Italia? Ikke så lett å se.

  Hva er Norge og hva er Italia? Ikke så lett å se.

  Foto
  Poster
 • Det ble dannet gode relasjoner og utvekslet mye god kunnskap på turen.

  Det ble dannet gode relasjoner og utvekslet mye god kunnskap på turen.

  Foto
  privat

Nord-Italia har klare likhetstrekk med den norske topografien, økonomisk levestandard og infrastruktur. Nå har  Institutt for eiendom og juss gjennomført en workshop for å se hvordan et fremtidig samarbeid kan løfte både norsk og italiensk forskning og utdanning.

Norsk-italiensk workshop om eiendom og arealbruk

11. april arrangerte Institutt for eiendom og juss ved NMBU og Free University of Bolzano en felles workshop for å utveksle forskningsideer og diskutere mulighetene for fremtidig samarbeid.

Økende forventninger om internasjonalisering

Workshopen kommer på bakgrunn av økende forventninger om internasjonalisering av utdanning og forskning.
– Vi må reflektere over hvordan vi kan utvikle en internasjonal orientering, og ta del i diskusjoner som vi kan trekke inn i egen forskning og undervisning, sier dosent i juridiske fag, Steinar Taubøll.

Impulser fra andre kulturer gir fremgang

Institusjonene og reglene som eksisterer i dag har vokst fram over lang tid, og delvis under helt andre samfunnsforhold enn vi har i dag.

– Fra et lokalt ståsted kan både våre og andres hjemlige løsninger oppfattes som selvfølgelige og hensiktsmessige. Ikke desto mindre viser erfaring at impulser fra andre kulturer og systemer ofte gir fremgang. Det krever tid å lytte seg inn til andres virkelighetsoppfatning, og vi må prøve å velge ut de mest relevante stedene, sier Taubøll.

Klare likhetstrekk

Taubøll mener regionen Trentino-Alto Adige i Nord-Italia er godt egnet for komparative studier sett fra instituttets ståsted.

– Topografi, økonomisk levestandard og infrastruktur er sammenlignbare, mens når det gjelder institusjoner er det interessante forskjeller, sier han
 

Mange interessante tema 
Arrangementet i Bolzano var utpreget tverrfaglig, og i tillegg til bidragene fra NMBU og UNIBZ var det flere innlegg fra Universitetet i Trento og fra provinsadministrasjonen i Syd-Tyrol.

Blant temaene kan nevnes:

 • Introduction and reflections on the Italian planning system.
 • Planning and implementing residential areas in South Tyrol.
 • Natural hazards in Norwegian planning.
 • The cadastre in South Tyrol and in Norway.
 • The Norwegian planning and building act – some perspectives on value capture.
 • Commons in Norway and Italy.
 • Assessing ecosystem services tradeoffs across agricultural landscapes in a mountain region.
Published 9. august 2018 - 15:47 - Updated 10. august 2018 - 15:34