Norges første lærebok i jordskifterett kommer i oktober

  • Innføring i jordskifterett blit utgitt av Universitetsforlaget.
    Foto
    Universitetsforlaget.

– Fram til nå har vi brukt lovkommentaren til jordskifteloven, men denne er ikke så godt egnet som lærebok, sier Per Kåre Sky som sammen med Øystein Bjerva står bak bokprosjektet.  

Norges første lærebok i jordskifterett kommer i oktober

Sky peker på et åpenbart behov for å skrive en enklere framstilling slik at det vil være lettere for studentene å se sammenhengen i saksgangen.

– I tillegg mistet NMBU monopolet på utdannelsen av jordskiftekandidater for noen år siden, og en slik lærebok kan derfor også være et bidrag til å samordne undervisningen på de to utdanningsinstitusjonene som nå utdanner kandidater, sier han.

På universitetsforlagets hjemmeside kan du lese mer om boka Innføring i jordskifterett.

Published 9. mai 2018 - 11:03 - Updated 9. mai 2018 - 11:51