Hyller Sevatdal for hans bidrag til eiendomsfaget

Stipendiat Leikny Gammelmo skriver om Hans Sevatdal, som spilte en sentral rolle for utdanningen i eiendom og juss på NMBU. Hans siste bok kom ut i år.

 

Hyller Sevatdal for hans bidrag til eiendomsfaget

Hans Sevatdal er en kjent person for mange. Han var en viktig bidragsyter i mange sammenhenger, både privat og for fagmiljøet ved NMBU. Manuset til en bok om eiendomshistorien på landsbygda i Norge, var en av de mange tingene han etterlot seg da han døde i september 2015. Da tok fagmiljøet, med NMBU og Høgskulen på Vestlandet (VHL) i spissen, fatt på jobben med å ferdigstille boken.

To år senere, våren 2017, var boken «Eigedomshistorie. Hovudliner i norsk eigedomshistorie frå 1600-talet fram mot nåtida» ferdig. Per Kåre Sky og Erling Berge, ved Institutt for eiendom og juss her på NMBU, har stått for redigering av boka. Boken er utgitt av Universitetsforlaget.

Boken er rikt illustrert med eksempler fra hele landet. For folk fra Ås kan det være ekstra interessant å slå opp på for eksempel side 34. Her kan vi lese om bonden «Svein på Kroxrud» som var leilending. Gården lå i Ås hovedsokn da den ble ført inn i skattematrikkelen i 1647. Grensene for både gårder og sogn har endret seg, og skal du finne igjen denne gården i dag, må du søke i Frogn kommune. Eksempelet blir i boken brukt til å illustrere en rekke viktige begreper, som for eksempel skyld.

NMBU er en undervisningsinstitusjon med lang historie. Hva ville denne historien vært uten eiendomsfaget? Hans Sevatdal har virkelig satt sitt preg på utdanningen hvor studentene i dag får en master i eiendom, som tidligere var en utdanning i jordskifte. Han har selvfølgelig ikke vært alene om dette, men hans bidrag er stort.

Et glimt hans bidrag får vi ved å lese biografien på de siste sidene i «Eigedomshistorie». Her kan vi lese at han for 50 år siden var han medforfatter av stortingsmelding nr. 11 om «Avløsning av skogsbeite». Det siste han var med å publisere var i Ås avis den 8. mai 2014 (side 14). Og i år kom til slutt boken om eiendomshistorien.

Uten forståelse for eiendommers utvikling, og forholdet mellom å eie og ha rett til å bruke fast eiendom, blir samfunnsutviklingen vanskelig. På mange måter er eiendomsfaget en del av grunnmuren for andre fag, og kanskje en del av grunnmuren til NMBU?

Det holdt to seminarer denne sensommeren for studenter, folk i bransjen og andre som synes temaene i boken er spennende. I Bergen på HVL ble det gitt interessante og humoristiske innlegg fra noen av bokens bidragsytere. Også på NMBU den 15. september, i den nyoppussede Ur-bygningen, ble det holdt faglige innlegg. Seminaret var samtidig en gylden mulighet for gode samtaler.

Seminarene er et samarbeid mellom undervisningsinstitusjonene, Universitetsforlaget og Tekna Samfunnsutviklerne.

 

Eigedomshistorie. Hovudliner i norsk eigedomshistorie frå 1600-talet fram mot nåtida.
Av Hans Sevatdal, Per Kåre Sky (red.), Erling Berge (red.)
Universitetsforlaget, 488 sider, pris kr. 599,-
ISBN 9788215027807

 

 

 

Published 22. september 2017 - 15:13 - Updated 22. september 2017 - 15:29