Aktuelt

Utbyggere og planleggere har ikke tillit til hverandre

Utbyggere og planleggere har ikke tillit til hverandre

Byggesaker og planlegging tar så lang tid at det skader byene. – Det er en tillitskrise, sier Terje Holsen ved NMBU.

Bærekraft

Bærekraft

De aller fleste endringer og tiltak i utviklingen mot et mer bærekraftig samfunn vil dreie seg om bruk av arealressurser (herunder vann), styring av arealbruk og dermed også om rettigheter til land (eiendom). 

 

Vi må lære å bygge byer på nytt

Vi må lære å bygge byer på nytt

– I dagens fortettingspolitikk har vi mista viktig kunnskap om kompakt bybygging og korleis ein bygger relasjonen mellom bygning og gate, seier Anja Standal i ei ny PhD-avhandling frå Institutt for by- og regionutvikling .

Ufullstendige offentlige registre kan gi store følgefeil

Ufullstendige offentlige registre kan gi store følgefeil

– Vi risikerer feil i skattelegging, samt at hugging av skog og planlegging, utbygging og bruk av fast eiendom kan bli utført på feil grunnlag, sier PhD-kandidat Veronica Trygstad i sin ferske avhandling.

– Vi har et samfunnsansvar for å formidle den spesialkompetansen vi har

– Vi har et samfunnsansvar for å formidle den spesialkompetansen vi har

I et samarbeid med Lovdata og Karnov forlag skal de fremste juristene i landet utvikle et digitalt oppslagsverk for juridisk litteratur. Forskere ved Institutt for eiendom og juss ved NMBU er i gang med flere sentrale lover. 

– Man kan ikke lese seg til god medvirkning

– Man kan ikke lese seg til god medvirkning

Studenter i planleggingsfag trenger praktisk erfaring ved å få delta i reelle medvirkningsprosjekter. SAMBED-prosjektet skal gi studentene denne erfaringen.

 

Vår viktigste klimalov?

Vår viktigste klimalov?

– Vi står overfor en rettsutvikling der hensyn til klima og natur mer og mer gjør seg gjeldende. Det er derfor viktig at forvaltningen og lokalpolitikerne følger opp.

Kunsten å sette grenser

Kunsten å sette grenser

Loven som har sørget for fred mellom naboer i by og på land og effektivisert landbruket vårt fyller 200 år. Men jordskifteloven er ikke bare juss som angår oss alle, den er også vakre, håndtegnede kart.

Utskiftningsloven 200 år

Utskiftningsloven 200 år

Utskiftning, eller jordskifte som det kalles i dag, har lange tradisjoner i Norge. De første bestemmelsene om visse former for utskiftning går tilbake til Frostatingsloven og Gulatingsloven.

Den første særskilte utskiftningsloven som gjaldt for hele landet fikk vi i 1821. I utgangspunktet skulle utskiftningen skje minnelig. Dersom ikke partene ble enige kunne de gå til forlikskommisjonen. Ble de heller ikke enige der var neste steg en slags skjønnsrett administrert av sorenskriveren med fire skjønnsmenn.

Video: Hvordan jobber NMBU-studenter med byutvikling?

Video: Hvordan jobber NMBU-studenter med byutvikling?

Se hvordan studenter i landskapsarkitektur, by- og regionplanlegging og eiendomsutvikling jobber sammen om tomteutvikling i Oslo.

Ny podcast om teknologi og byplanlegging

Ny podcast om teknologi og byplanlegging

Med podcasten Rom for utvikling kan du holde deg oppdatert på teknologiutviklingen innen byplanlegging. Nye episoder hver uke.

Ny dom kan bremse nabokrangler om trær

Ny dom kan bremse nabokrangler om trær

1 av 3 nordmenn har vært i konflikt med naboen. Våren er høysesong for kranglingen, og det er som oftest trær det dreier seg om. En nylig avsagt dom setter hensynet til naturmangfoldet først.

Nå tenner moder alle lys. Virkelig.

Nå tenner moder alle lys. Virkelig.

Nabohuset blinker som et tivoli og selv er du i ferd med å bli den famøse Grinchen med juleglede i minus. Hvilke rettigheter har du om det blir aldeles for mye julelys?

Samarbeid mellom konkurrenter fører til mer effektiv byutvikling

Samarbeid mellom konkurrenter fører til mer effektiv byutvikling

Ved å bruke en innovativ blanding av velferdsøkonomi, spillteori og atferdsøkonomi analyserte Anders Eika hvordan eiendomsutviklere samarbeider i Norge, og faktorene som hjelper og hindrer et slikt samarbeid.

Svært populære studieprogrammer ved NMBUs Fakultet for landskap og samfunn

Svært populære studieprogrammer ved NMBUs Fakultet for landskap og samfunn

Fakultet for landskap og samfunn har NMBUs 3., 6., 7., 9., og 15. mest populære studieprogrammer, viser ferske tall fra Samordna opptak. – Dette er svært gledelige tall og viser at vi har gode og samfunnsrelevante studieprogram, sier dekan Eva Falleth.

Ny søknadsfrist for master i eiendomsutvikling er 15. april

Ny søknadsfrist for master i eiendomsutvikling er 15. april

Vil du studere master i eiendomsutvikling på NMBU? Husk ny søknadsfrist 15. april!

Aspelin Ramm-prisen 2019: Kan Oslo forberede seg på den neste store flommen?

Aspelin Ramm-prisen 2019: Kan Oslo forberede seg på den neste store flommen?

Etter en sommer med flomkaos i Oslo kunne ikke årets vinner av Aspelin Ramm-prisen vært mer aktuell. Emily Coch Fjeldstad har skrevet en knallsterk masteroppgave om hvilke virkemidler kommunene mangler for å håndtere den neste store flommen.

NMBU kaster ut papirlovene og satser digitalt

NMBU kaster ut papirlovene og satser digitalt

Den tradisjonsrike røde boka skal ikke trykkes lenger, og studenter på NMBUs juridiske fag går derfor over til å bruke digitale lover høsten 2019, både som studieverktøy og hjelpemiddel til eksamen.

Ti år med tverrfaglig samarbeid om GIS-kurs på NMBU

Ti år med tverrfaglig samarbeid om GIS-kurs på NMBU

Kompetanse på kart og geografisk informasjon (GIS) er etterspurt i arbeidsmarkedet, og inngår i mange av studieprogrammene ved NMBU. Det er nå 10 år siden tre institutter startet samarbeid om et innføringskurs i GIS for hele universitetet.

Ta en titt på våre gradsoppgaver!

Ta en titt på våre gradsoppgaver!

I brosjyren presenteres bachelor- og masteroppgaver som blir lagt frem på gradsdagen 20. juni 2019 ved Fakultet for landskap og samfunn, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). 

En lettfattelig bok om et rettsområde som påvirker alle

En lettfattelig bok om et rettsområde som påvirker alle

– Dette er et engasjerende fagfelt, fordi det angår de fleste av oss. Alle blir på en eller annen måte berørt av plan- og bygningsloven, sier Fredrik Holth.

Hvem tør stoppe regnvannet?

Hvem tør stoppe regnvannet?

Hvem er egentlig ansvarlig for skader som oppstår etter ekstremnedbør? Det har ikke myndighetene klart å gi et godt svar på, skriver dosent i juridiske fag Steinar Taubøll ved NMBU og juridisk rådgiver Elin Riise i Norsk Vann og medlem av overvannsutvalget i denne kronikken.

 
Lyst til å studere et semester i Italia?

Lyst til å studere et semester i Italia?

Nå er det inngått ny utvekslingsavtale mellom NMBU og universitetet i Bolzano, nord i Italia. Avtalen er spesielt rettet mot studenter ved Eiendom og By- og regionplanlegging, men kan også passe for andre LANDSAM-studenter. Søknadsfristen er 1.februar 2019 for de som vil på utveksling i undervisningsåret 2019-20.

Utfordrer tradisjonell undervisning med nye metoder

Utfordrer tradisjonell undervisning med nye metoder

For å kunne spille en aktiv rolle i omstilling kreves en holdning til kunnskap som er fremtidsorientert og som blir til mens man handler, mener NMBU-professor Elin Børrud, som utvikler innovative undervisningsopplegg for sine studenter.

Gamle lovdokumenter skaper full forvirring i boligutbygging

Gamle lovdokumenter skaper full forvirring i boligutbygging

Ingen forstår hvordan lovreguleringer for villastrøk skal behandles, ifølge forsker.
– En lovendring er helt nødvendig, mener hun.

Sider