Aktuelt

Printscreen

- Eiendom er «local business»

NMBU-forsker Sølve Bærug har lenge savnet en innføringsbok som tar for seg norske forhold på feltet eiendom, eiendomsmegling og taksering. Han tok saken i egne hender, og hans nye bok er ute for salg nå. 

På feltstudie kan studentene selv se hvordan kartet stemmer med terrenget.

Den beste måten å lære seg eiendomsfaget på

Undervisning i praksis: Om man virkelig skal forstå eiendomsfaget må man studere hva som skjer ute i den virkelige verden. Masterstudentene i eiendomsfag fra NMBU begynte studieåret på Lillehammer med å studere faktiske saker som Jordskifteretten har behandlet. Målet er å forstå hva som egentlig har skjedd.

Forsiden av boka «Eigedomshistorie. Hovudliner i norsk eigedomshistorie frå 1600-talet fram mot nåtida», skrevet av Hans Sevatdal.

Hyller Sevatdal for hans bidrag til eiendomsfaget

Stipendiat Leikny Gammelmo skriver om Hans Sevatdal, som spilte en sentral rolle for utdanningen i eiendom og juss på NMBU. Hans siste bok kom ut i år.

 

Denne boken gir en kortfattet fremstilling av sentrale elementer i plan- og bygningsretten. Hovedvekten ligger på en fremstilling av arealplanprosesser, innholdet i arealplaner, gjennomføring av arealplaner og reglene om hva som omfattes av byggesaksdelen.

Ny innføringsbok i plan- og bygningsrett

Fredrik Holth og Nikolai K. Winge ved Institutt for eiendom og juss har kommet med nok en ny bok. Denne gang dreier det seg om en innføringsbok i plan- og bygningsrett skrevet spesielt med tanke på universiteter og høyskoler. Boken vil også være godt egnet for jurister, arealplanleggere, politikere og andre som søker kunnskap om plan- og bygningsloven.

De som jobber med eiendom og registrering møter ofte må mange uklarheter, som må ryddes opp i.

Spøkelser i kartet og dagens «ghostbusters»

Over hele Norge finner du titusenvis av spøkelseseiendommer. De skaper rot i papirer, trøbbel i eiendomssalg og fyrer opp nabokrangler. Men ikke fortvil. Over hele landet sitter det ivrige ghostbustere som har et mål: Å bli kvitt alle spøkelsene.

Katrine Broch Hauge er ny instituttleder

Ny instituttleder for eiendom og juss

Katrine Broch Hauge har overtatt instituttleder-roret ved Institutt for eiendom og juss.

– Dette er en bok samfunnet har brukt for, sier Per Kåre Sky

Samler Norges eiendomshistorie for første gang

Bak den nye boken om norsk eiendomshistorie ligger det flere tiår med arbeid.

5-årig master i Eiendom

Årsmelding for 2016

2016 var et aktivt og faglig spennende år for Institutt for eiendom og juss. Her kan du lese vår årsmelding for 2016.

– Hva om vi for eksempel setter et øvre tak på antall parkeringsplasser i en hel bydel? I dag setter kommunen krav til et visst antall parkeringsplasser per boenhet. Dersom de også setter krav til maksimalt antall parkeringsplasser for en bydel kan man sette et mer effektivt tak på trafikkbelastningen i hele området, sier Winge.

Syv måter jussen kan bidra til bedre miljø

– Det blir ikke noe grønt skifte uten at det rettslige rammeverket også endrer seg, mener førsteamanuensis i rettsvitenskap Nikolai Winge.

–  Viss du er opptatt av eigedomsfaget, så vil du være nær dei som er flinkast i det, og då er NMBU den beste staden å være, seier Sæmund Stokstad

Sæmund skal forske på grunnerverv

Sæmund Stokstad (31) brenn for eigedomsfaget, forhandlingar og minnelege avtalar. No skal han skrive doktorgrad om forhandlingar ved grunnerverv.

Sider