Om instituttet

Institutt for by- og regionplanlegging (BYREG) består av 30 ansatte, 150 studenter og 10 PHD-studenter. Instituttet tilbyr en 5-åring masterutdanning i by- og regionplanlegging.

BYREGs studenter og ansatte er tverrfaglig orientert og jobber med tema som spenner fra planlegging, arkitektur og urbanisering, bærekraftig eiendomsutvikling, tranportplanlegging, rekreasjonsområder, kystsoner, vannveiplanlegging, vernede områder, samarbeid og forhandlinger innen politikk og planlegging.

Published 1. august 2018 - 16:14 - Updated 1. august 2018 - 16:15