Forskningsprosjekter

Prosjekt avsluttet
Tidsramme
1. november 2017 til 31. desember 2020

Prosjektet skal bidra med kunnskap om en bærekraftig, kompakt byutvikling ved å gi innsikt i hvordan urbant landbruk kan forbedre livskvaliteten i en kompakt by,...

Prosjekt avsluttet
Tidsramme
1. januar 2017 til 31. desember 2020

The project aims to contribute knowledge for a sustainable compact city development by providing insights on how urban agriculture can enhance the quality of life...

Prosjekt avsluttet
Tidsramme
1. April 2016 til 31. mars 2019

The project DEMOSSPACE targets the democratic deficits observed in the practice of new private governance of urban public space, and aims to contribute to inclusive...

Prosjekt avsluttet
Tidsramme
1. April 2016 til 31. mars 2020

BIOTOUR ledes av Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA), hvor Fakultet for landskap og samfunn (LANDSAM) har ansvar for ressurs- og produktanalyser (arbeidspakke 2). Prosjektet...

Prosjekt avsluttet
Tidsramme
1. April 2014 til 30. juni 2017

The project investigates how the location and neighborhood characteristics of dwellings in urban/metropolitan areas influence residents' travel behavior and related greenhouse gas emissions, level of...

Prosjekt avsluttet
Tidsramme
1. januar 2016 til 31. desember 2019

Forskningsprosjektet undersøker rammevilkårene for en helhetlig forvaltning av arealer og ressurser i kystsonen på tvers av sektorer og myndighetsnivå.

Prosjekt avsluttet
Tidsramme
1. oktober 2014 til 20. januar 2018

To regenerate European cities, urban transformation has become a powerful, but often also problematic strategy. This project seeks to develop innovative development strategies and tools...

Prosjekt avsluttet
Tidsramme
1. september 2014 til 30. november 2017

This project will illuminate how spatial planning and related policy measures can support a "climate friendly" development of vacation homes.