Forskningsgrupper

Urban Sustainability

Urban Sustainability

The group researches sustainability-relevant impacts of the spatial development and planning of cities and urban regions (e.g. consequences in terms of greenhouse gas emissions, biodiversity, soil for food production, health, social equity, livability).

Urban and Planning Philosophy

Urban and Planning Philosophy

A place to meet, get inspired and strengthen research within the field of urban and planning philosophy at the Department of Urban and Regional Planning, with outreach across the Faculty for Landscape and Society.

Planlegging og ressursforvaltning – for bruk og vern av natur- og kulturlandskap

Planlegging og ressursforvaltning – for bruk og vern av natur- og kulturlandskap

Hovedformålet med gruppen er å ha en møteplass for å inspirere og styrke forskningen innenfor planlegging og ressursforvaltning på Fakultet for landskap og samfunn (LANDSAM), med utgangspunkt i Institutt for by- og regionplanlegging. Gruppen skal bidra til synliggjøring og profilering av forskningen på LANDSAM, samt sørge for gode synergieffekter mellom prosjektene og forskerne.

Research group: Territorialization and Planning Methods

Research group: Territorialization and Planning Methods

The group has a focus on research for the profession (urban and regional planning), with an overarching purpose to explore and develop methods for monitoring, comprehending, and steering society's spatial dynamics.

Territorialisering og metoder i planlegging (TMP)

Territorialisering og metoder i planlegging (TMP)

Forskningsgruppen retter søkelyset mot forskning for profesjonen (by- og regionplanlegging), med et overordnet mål om å utforske og utvikle metoder for registrering, forståelse og styring av samfunnets romlige dynamikk. 

TMP English website