Forskningsgrupper

Urban and Planning Philosophy

Urban and Planning Philosophy

A place to meet, get inspired and strengthen research within the field of urban and planning philosophy at the Department of Urban and Regional Planning, with outreach across the Faculty for Landscape and Society.

Planlegging og ressursforvaltning – for bruk og vern av natur- og kulturlandskap

Planlegging og ressursforvaltning – for bruk og vern av natur- og kulturlandskap

Hovedformålet med gruppen er å ha en møteplass for å inspirere og styrke forskningen innenfor planlegging og ressursforvaltning på Fakultet for landskap og samfunn (LANDSAM), med utgangspunkt i Institutt for by- og regionplanlegging. Gruppen skal bidra til synliggjøring og profilering av forskningen på LANDSAM, samt sørge for gode synergieffekter mellom prosjektene og forskerne.

Research group: Territorialization and Planning Methods

Research group: Territorialization and Planning Methods

The group has a focus on research for the profession (urban and regional planning), with an overarching purpose to explore and develop methods for monitoring, comprehending, and steering society's spatial dynamics.

Territorialisering og metoder i planlegging (TMP)

Territorialisering og metoder i planlegging (TMP)

Forskningsgruppen retter søkelyset mot forskning for profesjonen (by- og regionplanlegging), med et overordnet mål om å utforske og utvikle metoder for registrering, forståelse og styring av samfunnets romlige dynamikk. 

TMP English website 

 

Urban Sustainability

Urban Sustainability

Gruppen jobber med forskning på hvordan de sosiale og økonomiske effektene av bærekraftig utvikling har på by- og regionutvikling. Gruppens side er på engelsk.