BYREG forskningsgrupper

The group focus on widely understood ethics and political philosophy.

Urban and Planning Philosophy Research Group

The main purpose for the group is to have a place to meet, get inspired and strengthen research within the field of urban and planning philosophy at the Department of Urban and Regional Planning, with outreach across the Faculty for Landscape and Society.

Gruppens medlemmer jobber med forskning på planlegging og ressursforvaltning for bruk og vern av natur- og kulturlandskap

Forskningsgruppe: Planlegging og ressursforvaltning – for bruk og vern av natur- og kulturlandskap

Hovedformålet med gruppen er å ha en møteplass for å inspirere og styrke forskningen innenfor planlegging og ressursforvaltning på Fakultet for landskap og samfunn (LANDSAM), med utgangspunkt i Institutt for by- og regionplanlegging. Gruppen skal bidra til synliggjøring og profilering av forskningen på LANDSAM, samt sørge for gode synergieffekter mellom prosjektene og forskerne.

.

Forskningsgruppe: Territorialisering og metoder i planlegging

Forskningsgruppen har fokus på forskning for profesjonen (by- og regionplanlegging), med et overordnet formål om å utforske og utvikle metoder for registrering, forståelse og styring av samfunnets romlige dynamikk.

focus on widely understood ethics and political philosophy

Forskningsgruppe: Urban Sustainability

Gruppen jobber med forskning på hvordan de sosiale og økonomiske effektene av bærekraftig utvikling har på by- og regionutvikling. Gruppens side er på engelsk.