LANDSAM samarbeider med OsloBIENNALEN om kunst i offentlige rom

OsloBIENNALEN er en mønstring for kunst i offentlige rom, initiert og finansiert av Oslo kommune. Ulikt biennaler flest foregår mønstringen over en periode på fem år. 

- Kuratorene har ønsket å tilknytte seg kompetanse fra ulike miljøer, og som fagperson i by- og regionplanlegging ble jeg trukket inn i arbeidet under pilotfasen 2015-2017, sier Marius Grønning. 

Det resulterte i første omgang i en større publikasjon med tittelen Oslo Pilot (2015-2017) – a project investigating the role of art in and for public space – laying the groundwork for Oslo Biennial. 

Forskningsgruppa fokuserer på sammenhengene mellom prosesser knyttet til territorialisering og metoder i romlig planlegging. I sammenheng med OsloBIENNALEN er temaet relevant for utviklingen av arbeidsmetoder for biennalen, som blant annet tilrettelegger for kunstneres arbeid med offentlige rom. 

- Vi undersøker blant annet samspillet mellom kunstproduksjon og offentlige rom. I pilotprosjektet ble kunstnere og forfattere utfordret til å produsere tekst knyttet til fire begreper: reactivationperiodicitydisappearance og public

Fire symposier som bygger videre på dette arbeidet arrangeres som en del av biennalen. Grønning er faglig ansvarlig for det første i rekken, som har tittelen «Art production within a locality». Symposiet finner sted 19. og 20. oktober. 

Relevant for flere fagmiljøer på LANDSAM

Prosjektet åpner for spørsmål som angår flere av LANDSAMs fagområder, for eksempel knyttet til biennaler som diplomatisk virkemiddel i nettverk mellom byer, juridiske rammer og muligheter som kjennetegner praksis i offentlige rom, utforming av byrom, samt stedsutvikling og de sosiale, kulturelle og romlige prosessene som settes i bevegelse av kunst. 

Det er også skrevet en masteroppgave i forbindelse med pilotarbeidet: Byens mellomrom — fra en helhetlig til en fragmentert tilnærming av fellesskapets arealer? av Åse Grøttå & Julian Skytterholm.

- Hvis noen er interessert i dette er det bare å ta kontakt med forskningsgruppa, sier Grønning. 

I intervjuet Voices from the osloBIENNALEN: Marius Grønning kan du lese mer om forskningen og arbeidet knyttet OsloBIENNALEN og kunst i offentlige rom. 

Published 12. august 2019 - 8:23 - Updated 8. oktober 2019 - 14:17